Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny senior – Výzkumná skupina Pavla Plevky


kancelář: bud. E35/1S019
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7756
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Středoevropský technologický institut
Obor řízení Biomolekulární chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 23. 9. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Virion Structures and Genome Release Mechanisms of Picorna-like Viruses
Oponenti habilitační práce Prof. Felix Rey (Institut Pasteuer, Paříž)
Prof. Dieter Blaas (Vienna BioCenter, Vídeň)
RNDr. Pavlína Maloy Řezáčová, Ph.D. (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 2. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. (Univerzita Karlova Praha)
prof. RNDr. Libor Grubhofer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, České Budějovice)
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D. (PřF Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 10. 2020