PhDr. Radek Vobr, Ph.D.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sportovních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Radek Vobr, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Katedra tělesné výchovy
Obor habilitace Kinantropologie
Habilitační práce (veřejná část) Možnosti analýzy věku vrcholné výkonnosti na příkladu atletiky, plavání, běžeckého lyžování, ledního hokeje a fotbalu
Datum zahájení 18. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (FSpS MU)
Členové prof. Ing. Václav Bunc, CSc. (FTVS UK Praha)
doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (FSpS MU)
prof. PhDr. Rudolf Horváth, Ph.D. (Prešovská Univerzita)
doc. PhDr. Zdeněk Havel CSc. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně)
Oponenti prof. PhDr. Rudolf Kovář, CSc. (FTVS UK Praha)
prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD. (FTVŠ UK Bratislava)
doc. PhDr. Josef Pavlík, CSc. (FSpS MU Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 3. 2012
Datum zasedání VR fakulty 4. 4. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 4. 4. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info