Parag Kulkarni, Ph.D., DSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení Parag Kulkarni, Ph.D., DSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Knowledge Management and New Paradigm of Advanced Machine Learning
Datum zahájení 31. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc. (FI MU)
Členové prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
Ing. Jan Šedivý (FEL ČVUT v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
prof. Ing. Pavel Zezula, CSc. (FI MU)
Oponenti prof. Ing. Petr Berka, CSc. (KIZI FIS VŠE v Praze)
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. (FI MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 28. 11. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 28. 11. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info