doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Irena Jindřichovská
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomie a managementu
Obor habilitace Hospodářská politika
Habilitační práce (veřejná část) Transformace českého finančního a kapitálového trhu na přelomu tisíciletí
Datum zahájení 21. 3. 2012
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta MU)
Členové prof. Ing. Milan Žák, CSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)
prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. (Vysoká škola ekonomie a managementu)
prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
Oponenti prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava)
prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (Institut ekonomických studií, UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 10. 2012
Datum zasedání VR fakulty 18. 2. 2013
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2013
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Ekonomicko-správní fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Vysoká škola ekonomie a managementu
Obor jmenování Hospodářská politika
Datum zahájení 13. 1. 2014
Složení komise
Předseda prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (Ekonomicko-správní fakulta)
Členové prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc. (Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova)
prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. (VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta)
prof. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. (CERGE-EI)
prof. Ing. Milan Žák, CSc. (MU - Ekonomicko-správní fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 11. 2014
Datum zasedání VR fakulty 8. 12. 2014
Datum zasedání VR MU
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum ukončení 8. 12. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info