prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Oddělení rozvoje pedagogických kompetencí


korespondenční adresa:
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

kancelář: bud. A20/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5931
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 10. 2004
Datum ukončení řízení 1. 2. 2005
Habilitační práce (veřejná část)
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (UK Praha-2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK Bratislava- Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha)
doc. ing. Olga Križanová, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 12. 2004
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Lékařská fyziologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 17. 3. 2008
Datum ukončení řízení 2. 3. 2009
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc. MUDr. Luděk Červenka, CSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK Bratislava - lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 10. 2008
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 9. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info