prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.

Zástupkyně přednosty ústavu – Fyziologický ústav


Kancelář: bud. A20/315
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 5931
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Lékařská fyziologie
Habilitační práce (veřejná část)
Datum zahájení 21. 10. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (UK - 2.Lékařská fakulta Praha)
doc. ing. Olga Križanová, DrSc. (SAV Bratislava)
doc. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK-Lékařská fakulta Bratislava)
Oponenti prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. (UK Praha-2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK Bratislava- Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 11. 2004
Datum zasedání VR fakulty 16. 12. 2004
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 2. 2005
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Marie Nováková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Lékařská fyziologie
Datum zahájení 17. 3. 2008
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jaroslav Veselý, CSc. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
doc. MUDr. Luděk Červenka, CSc. (IKEM Praha)
prof. MUDr. Fedor Šimko, CSc. (UK Bratislava - lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 10. 2008
Datum zasedání VR fakulty 16. 10. 2008
Datum zasedání VR MU 9. 12. 2008
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 2. 3. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info