Nikola Ševčíková, DiS.


telefon: 532 23 3205
e‑mail: