PhDr. Robert Bezděk

Ústav pedagogických věd

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Robert Bezděk, narozen 13. ledna 1978 v Brně
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996-2002: Mgr., historie-religionistika, FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2006-2007: učitel ZSV, Klasické a španělské gymnázium, Brno
 • 2007- : učitel dějepisu, zeměpisu a občanské nauky, Střední zdravotnická škola, Grohova 14/16, Brno
Pedagogická činnost
 • Judaismus
 • Západní ezoterismus v novověku
 • Antroposofie
 • Od Katolické moderny k Církvi československé
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2004: projekt "Christologická problematika v ezotericky pojatém křesťanství 20. století", FRVŠ, tématický okruh G5, č.490.
 • 2005: spoluúčast na překladu knihy Partridge, Christopher (ed.), Encyklopedie nových náboženství, Praha: Knižní klub, 2006.
Konference
 • 2005: účast na 3. mezinárodní konferenci CERES "Náboženství a tělo" v Brně, přednesen příspěvek na téma "Od sexuální magie k sexuální askezi: Dva různé přístupy k sexualitě v moderním rosikruciánství".
 • 2006: účast na religionistické konferenci "Náboženství a politika" v Pardubicích, přednesen příspěvek "Politické ideje a koncepce bahá’ismu".
Vybrané publikace
 • BEZDĚK, Robert. Ateistické Česko? Lhostejnost k náboženství. A2: kulturní týdeník. Praha: Kulturní týdeník A2, s.r.o., 2008, roč. 4, č. 15, s. 21-21. ISSN 1801-4542. info
 • BEZDĚK, Robert. Politické ideje a koncepce baháismu. Pantheon. Pardubice: Univerzita Pardubice 2008, 2008, roč. 3, č. 2, s. 174-183. ISSN 1803-2443. info
 • BEZDĚK, Robert. Fotograf lidské duše. František Drtikol: umělec, mystik, buddhista? Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Praha: DINGIR, s.r.o., 2007, roč. 10, č. 2, s. 50-52. ISSN 1212-1371. info
 • BEZDĚK, Robert. Od sexuální magie k sexuální askezi. Dva různé přístupy k sexualitě v moderním rosikruciánství. In Náboženství a tělo. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 45-54. ISBN 80-210-4115-3. info
 • BEZDĚK, Robert. Ve znamení filadelfické kultury. Zodiakální škola Almy Excelsior - moravská varianta Steinerovy antroposofie. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Praha: DINGIR, s.r.o., 2006, roč. 9, č. 4, s. 110-113. ISSN 1212-1371. info
 • BEZDĚK, Robert. Přinašeč a jeho žák. Duchovní nauka a činnost Josefa Zezulky a Tomáše Pfeiffera. Dingir : časopis o současné náboženské scéně. Praha: DINGIR, s.r.o., 2005, roč. 8, č. 2, s. 44-46. ISSN 1212-1371. info
 • BEZDĚK, Robert. Západní ezoterismus a christologie. Christologické aspekty v dílech představitelů západní ezoterické tradice 20. století. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2005, roč. 13, č. 1, s. 57-84. ISSN 1210-3640. info
 • BEZDĚK, Robert. Recenze: Vladimír Sadek, Židovská mystika. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství, 2004, roč. 12, č. 2, s. 293-297. ISSN 1210-3640. info

14. 5. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info