doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

docent – Katedra primární pedagogiky


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. D/3012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6074
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Stručně
 • Na Pedagogické fakultě MU v Brně vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a Učitelství anglického jazyka pro střední školy. Je absolventem doktorského studijního programu Pedagogika na téže fakultě. Habilitoval se v roce 2018 v oboru Pedagogika tamtéž. V minulosti působil na Ústavu školní pedagogiky FHS UTB. V současné době působí na Pedagogické fakultě MU na katedře primární pedagogiky. Je členem České pedagogické společnosti (v letech 2017-2022 jejím předsedou) a členem České asociace pedagogického výzkumu. Věnuje se teorii a filozofii primárního vzdělávání, otázkám výzkumu v pedagogice, výzkumu realizovaného kurikula, tématu expertnosti v učitelství či problematice rozvíjení poznatkové báze učitelství. Na katedře primární pedagogiky garantuje předměty Školní pedagogika, Základy pedagogického výzkumu a Základy odborné komunikace.
Pracoviště
 • Katedra primární pedagogiky
  Pedagogická fakulta MU
  Poříčí 31
  603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2018: doc.: obor Pedagogika
 • 2008: Ph.D.: obor Pedagogika
 • 2004: Učitelství anglického jazyka pro střední školy
 • 2003: Mgr.: Učitelství pro I. stupeň ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Přehled zaměstnání
 • 2016 - dosud: Katedra primární pedagogiky PdF MU
 • 2022 - 2024: Ústav školní pedagogiky FHS UTB
 • 2010 - 2022: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU
 • 2006 - 2009: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU
 • 2003: Gymnázium Líšeň - výuka zahraničních studentů
 • 2003-2004: Cyrilometodějská střední pedagogická škola a Gymnázium Brno - externí učitel anglické konverzace
Pedagogická činnost
 • Školní pedagogika
 • Základy pedagogického výzkumu
 • Základy odborné komunikace
 • Metodologie vědecké práce
 • Music in a Language Classroom
 • Fonetika a Fonologie AJ
 • Výslovnostní cvičení v AJ
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2020-2022: zapojen do projektu GAČR GA20-13038S Produktivní kultura vyučování a učení
 • 2014-2016: zapojen do projektu GAČR GA14-06480S Utváření didaktického vědění pro zlepšení: rozvíjení kvality výuky
 • 2011-2013: zapojen do projektu GAČR P407/11/0234 Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
 • 2006-2011: zapojen do projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání
Universitní aktivity
 • člen Akademického senátu PdF MU (1999-2002, 2009-2014, 2018-dosud)
 • předseda Akademického senátu PdF MU (2012-2014)
 • člen Akademického senátu MU (2012-2021)
 • předseda Volební a mandátové komise AS MU (2019-2021)
Mimouniversitní aktivity
 • člen České asociace pedagogického výzkumu
 • člen České pedagogické společnosti (v letech 2017-2022 její předseda)
Ocenění vědeckou komunitou
 • člen redakce časopisu Orbis scholae (2009-2022)
Vybrané publikace
 • JANÍK, Tomáš, Jan SLAVÍK, Petr NAJVAR a Marcela JANÍKOVÁ. Shedding the content: semantics of teaching burdened by didactic formalisms. Journal of Curriculum Studies. Oxon, England: Routledge Journals, 2019, roč. 51, č. 2, s. 185-201. ISSN 0022-0272. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/00220272.2018.1552719. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK, Petr NAJVAR a Petr KNECHT. Transdisciplinární didaktika: O učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 455 s. Syntézy výzkumu 3. ISBN 978-80-210-8568-8. info
 • NAJVAR, Petr. Zkoumání (kvality) výuky: srovnání dvou přístupů. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2017, roč. 67, č. 3, s. 219-246. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2017.991. URL info
 • ULIČNÁ, Klára, Michaela PÍŠOVÁ, Světlana HANUŠOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Expert Teacher: Objective Determinants of Developing and Maintaining Expertise (in FLT Perspective). XLinguae. Slovenska Vzdelavacia Obstaravacia, 2016, roč. 9, č. 1, s. 91-109. ISSN 1337-8384. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18355/XL.2016.09.01.91-109. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Tomáš JANÍK a Petr NAJVAR. Producing Knowledge for Improvement: The 3A procedure as a tool for content-focused research on teaching and learning. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2016, roč. 66, č. 6, s. 672-688. ISSN 0031-3815. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23362189.2016.340. URL info
 • RUSEK, Martin, Jan SLAVÍK a Petr NAJVAR. Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 2, s. 71-91. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2017.3. URL info
 • SLAVÍK, Jan, Jindřich LUKAVSKÝ, Petr NAJVAR a Tomáš JANÍK. Profesní soud o kvalitě výuky: předem a následně strukturovaná reflexe. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2015, roč. 65, č. 1, s. 5-33. ISSN 0031-3815. URL info
 • HANUŠOVÁ, Světlana, Petr NAJVAR, Martin ADAM, Veronika NAJVAROVÁ a Sonia HOMOLKA. Povaha žákovských promluv ve výuce anglického jazyka. Pedagogika. Univerzita Karlova, 2014, roč. 64, č. 2, s. 238-255. ISSN 0031-3815. info
 • NAJVAR, Petr, Tomáš JANÍK a Simona ŠEBESTOVÁ. The language of communication in English classrooms in the Czech Republic: Mixing languages. Pedagogická orientace. Česká pedagogická společnost o.s., 2013, roč. 23, č. 6, s. 823-843. ISSN 1211-4669. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-6-823. URL info
 • NAJVAR, Petr a Světlana HANUŠOVÁ. Fenomén času v učení se cizím jazykům. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1, s. 65-83. ISSN 1803-7437. info
 • JANÍK, Tomáš, Tina SEIDEL a Petr NAJVAR. Introduction: On the Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning. In JANÍK, Tomáš a Tina SEIDEL. The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009, s. 7-19. Empirische Bildungsforschung. ISBN 978-3-8309-2208-7. info
 • NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. The CPV video study of English: Analysing the processes of teaching and learning in Czech lower-secondary English classes. In Research in English Language Teacher Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009, s. 177-189. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-4967-3. info
 • NAJVAR, Petr. CPV Video Study of English: Realised curriculum analysis in Czech lower-secondary classrooms. In SCHMIED, Josef a Christoph HAASE. English Projects in Teaching and Research in Central Europe. REAL Studies 4. Göttingen: Cuvillier Verlag, 2008, s. 25-31. ISBN 978-3-86727-664-1. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ, Kateřina VLČKOVÁ a Jana ZERZOVÁ. CPV videostudie anglického jazyka: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 73-91. ISSN 1802-4637. URL info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ, Vendula SOBĚSLAVSKÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Videostudie zum Englischunterricht in der Tschechischen Republik. In Lehrer/-innenbildung in Europa. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2008, s. 126-129. ISBN 978-3-7000-0826-2. info
 • NAJVAR, Petr. Raná výuka cizích jazyků v České republice na přelomu 20. a 21. století. Pedagogická orientace. 2008, roč. 18, č. 2, s. 37-51. ISSN 1211-4669. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Výuka cizího jazyka v raném věku. Pedagogická orientace. Brno: ČSPd - Konvoj, 2007, roč. 17, č. 3, s. 42-53, 11 s. ISSN 1211-4669. info
 • NAJVAR, Petr, Veronika NAJVAROVÁ a Jana DOLEŽALOVÁ. Reading Skills of Students of Faculties of Education. In Checkpoint Literacy. Berlín. Berlín: DGLS, 2007, s. 1-8. ISBN 978-3-9809663-6-8. URL URL info
 • NAJVAR, Petr. The CPV Video Study of Foreign Languages: What do we know about foreign-language teaching in Czech schools? Messenger, News and Views in English from the Faculty of Education MU. Brno: Department of English, PdF MU Brno, 2007, roč. 7, č. 1, s. 16-17. ISSN 1214-6676. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Early Foreign Language Instruction in the Czech Republic in the Light of Empirical Research. In Hanušová, S., Najvar, P.: Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 77-82. ISBN 80-210-4149-8. info
 • HANUŠOVÁ, Světlana a Petr NAJVAR. Foreign Language Acquisition at an Early Age. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 107 s. ISBN 80-210-4149-8. info
 • JANÍK, Tomáš, Marcela MIKOVÁ, Petr NAJVAR a Veronika NAJVAROVÁ. Příležitosti k učení ve výuce fyziky na 2. stupni základní školy aneb co ukázala CPV videostudie fyziky? Komenský - odborný časopis pro učitele základní školy. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2006, roč. 131, č. 2, s. 9-16. ISSN 0323-0449. info
 • NAJVAR, Petr. Proměny cizojazyčného vzdělávání studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU. Renata Jandová (ed.). In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2005, s. 159-161, 200 s. ISBN 80-7040-789-1. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa ranému vyučování jazyků: zpráva o výzkumném šetření konaném na Kajal PdF MU. In Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 4 s. ISBN 80-210-3474-2. info
 • NAJVAR, Petr. Jazyková propedeutika jako alternativa rané výuky jazyka. In Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2004, s. 87-89. ISBN 80-7220-201-4. info
 • NAJVAR, Petr. Language teachers and why they should learn to read. The Messenger. Brno: PdF MU, 2004, roč. 4, č. 2, s. 23. ISSN 1214-6676. info

12. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info