RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jaroslava Dubová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyziologie rostlin
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 19. 12. 2003
Datum ukončení řízení 25. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Cytokininy: od exogenní aplikace po regulovanou biosyntézu
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc. (PřF UKo Bratislava)
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc,. (MZLU Brno)
RNDr. Miroslav Griga, CSc. (Agritec, laboratoř genetiky a šlechtění, Šumperk)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 5. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. (MZLU Brno)
prof. RNDr. Karel Beneš, CSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (PřF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info