prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc.


kancelář: bud. B/-1034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5753
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Prof.RNDr. Navrátil Vladislav,CSc.
  nar. 6.4.1942, Dolní Němčice, o. Jindřichův Hradec.
  ženatý, počet dětí: 1.
Pracoviště
 • Katedra fyziky,chemie a odborného vzdělávání Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
  adresa: Poříčí 7, 603 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • profesor
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2002: profesor "Materiálové vědy a inženýrství" VA v Brně.,
 • 2001: docent,"Materiálové vědy a inženýrství" VA Brno.
 • 1988: docent,"Mechanické vlastnosti hexagonálních kovů", MFF UK Praha.
 • 1979: CSc, "Termicky aktivovaná plastická deformace kovů",MFF UK Praha.
 • 1973: RNDr.,"Plastická deformace kovů", UJEP Brno.
 • 1964: prom.fyzik, Ukončení studia na Přír. fak. UJEP Brno.
Přehled zaměstnání
 • 1992 - dosud Pedagogická fakulta MU Brno, do r.2012 vedoucí katedry fyziky.
 • 1968 - 1992: Přírodovědecká fakulta MU Brno, odborný asistent.
 • 1965 - 1968: Ústav speciální elektroenergetiky VUT Brno, inženýr asistent.
Pedagogická činnost
 • Přednášky:
 • Mechanika a molekulová fyzika ( I.ročník ) Elektřina a megnetismus ( II. ročník )
 • Struktura a vlastnosti pevných látek ( IV. ročník )
 • Historie fyziky ( IV. ročník )
 • Fyzikální základy vědy o materiálu Teoretická fyzika III. Semináře a cvičení:
 • Fyzika a technika Pevné látky v praxi Diplomové práce: dosud vedl 78 diplomových prací
  PGS: Dosud vedl 4 doktorandy ("Mechanické vlastnosti pevných látek" Př.F. MU Brno ).
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1. Mechanické vlastnosti pevných látek a tenkých vrstev.
 • 2. Fyzikální aspekty ochrany životního prostředí.
 • 3. Didaktika fyziky. Významnější projekty: 1. TEMPUS S-JEP 07301-94 (spolu s Ped.Akad.Wien, v letech 1994-1995 )
 • 2. TEMPUS S-JEP 11555-96 (spolu s Humboldtovou universitou Berlin, v letech 1996-1997 ) 3. Spoluřešitelem výzkumného záměru "Škola a zdraví pro 21. století" Vedoucí úkolu prof. Dr. Evžen Řehulka, CSc., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta MU. 4. Projekt ESF č. CZ.1.07/1.1.16/02.0115 "Přírodověda pro život". Katedra geografie PdFMU. 5. Projekt ESF č. CZ 1.07/1.3.41/02.0044 "Učitel přírodovědy - nejmodernější technologie a environmentální aplikace". Spolu s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci.
Akademické stáže
 • 1. 1976: Universita T. Ševčenka Kijev, Ukrajina ( 2 měsíce ).
 • 2. 1977: Fyzikálně - technický ústav nízkých teplot Akademie věd Ukrajiny ( 5 měsíců ).
 • 3. 1986: Department of Mining and Metallurgy, Tech. Univ Helsinki, Finland ( 5 měsíců ).
 • 4. 1991: Department of Mechanical Engineering, Univ. Oulu, Finland ( 2 měsíce ). 5. 1993: Department of Solid State Physics, Univ. Antwerpen, Belgium ( 1 měsíc ).
Universitní aktivity
 • Člen oborové komise PGS "Fyzika kondenzovaných látek" ( PřF MU ). Člen oborové komise PGS "Obecné otázky fyziky" (PřF MU)
Mimouniversitní aktivity
 • 1. Krajský výbor fyzikální olympiády Brno,
 • 2. Člen JČMF. 3. Člen akreditační komise MŠMT ČR. 4. Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové.
Vybrané publikace
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen Akreditační komise MŠMT ČR. : Akreditační komise MŠMT ČR, 2016. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen oborové rady doktorského studia "Obecné otázky fyziky". : Oborová komise doktorské studia "Obecné otázky fyziky", Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, 2016. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. A note to determine microhardness of coated materials. In XXXIII International Colloquium on the Management of Educational Process. I. UNOB Brno: Univerzita obrany, fakulta vojenského leadershipu, JČMF, 2016. s. 1-4, 4 s. ISBN 978-80-7231-460-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Yield Point of Metals and Alloys. In Miroslav Hrubý, Pavlína Račková. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. I. UNOB Brno: Univerzita obrany v Brně, 2016. s. 1 - 9, 9 s. ISBN 978-80-7231-464-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. YIELD POINT PHENOMENA IN METALS AND ALLOYS. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. MATHEMATICS, INFORMATION TECHNOLOGIES AND APPLIED SCIENCES 2016. 1. vyd. BRNO: UNIV DEFENCE, BRNO, 2016. s. 62-70, 9 s. ISBN 978-80-7231-400-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Single Crystals. In Šárka Hošková - Mayerová, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2015, extended versions of selected papers. I. Brno: UNOB Brno, 2015. s. 95 - 104, 10 s. ISBN 978-80-7231-436-2. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Thermally Activated Deformation and Dynamic Strain Aging of Cd-Zn Alloys. In Šárka Hošková - Mayerová, Miroslav Hrubý. Matematika, informační technologie a aplikované vědy. I. UNOB Brno: UNOB Brno, 2015. s. 36-41, 6 s. ISBN 978-80-7231-998-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Education Project as Motivation in Physics. In University of Defence Brno. XXXIII. International Colloquium on the Management of Educational Process. I. Brno: UNOB, Faculty of Military Leadership, 2015. s. 45-51, 7 s. ISBN 978-80-7231-995-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika všedního dne a projektová výuka. In Jiřina Novotná. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách IV. I. Brno: Masarykova univerzita v roce 2015, celkem 250 s., 2015. s. 109-116, 8 s. ISBN 978-80-210-8146-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Koroze kovů jako námět pro projektovou výuku. In Monika Šindelková. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů V. I. Brno: Masarykova Universita, 2015. s. 46-52, 7 s. ISBN 978-80-210-8136-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Thomas Edison a Nikola Tesla - dvě strany téže mince. In Monika Šindelková. 9. didaktická konference s mezinárodní účastí, sborník příspěvků. první. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2015. s. 89 - 93, 4 s. ISBN 978-80-210-8143-7. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Maria HARTMANOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a C. MANSILLA. Influence of deposition conditions on electrical and mechanical properties of Sm2O3-doped CeO2 thin films prepared by EB-PVD ( plus IBAD) methods. Relationship between investigated film and substrate at indentation. Russian Journal of Electrochemistry, NEW YORK: MAIK NAUKA/INTERPERIODICA/SPRINGER, 2015, roč. 51, č. 6, s. 495-502. ISSN 1023-1935. doi:10.1134/S102319351506004X. URL info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Návrhy pro projektovou výuku fyziky a chemie II. In Ing. Eva Hájková, CSc., Mgr. Rita Vémolová. XXXII International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. Brno: University of Defence, 2014. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7231-958-9. URL info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Radon and its Progeny in the Environment. In Miroslav Hrubý and Šárka Mayerová. Mathematics, Information Technologies, and Applied Sciences 2014. I. Brno: University of Defence, Brno, 2014, 2014. s. 77-82, 6 s. ISBN 978-80-7231-978-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Plastic Deformation of Cd-Zn Alloys Single Crystals - Some Experimental Problems. In doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.. APLIMAT 2014, 13th Conference on Applied Mathematics. I. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2014. s. 276-283, 8 s. ISBN 978-80-227-4140-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Lukáš PAWERA. Fotokatalýza v praxi a ve škole. I. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2014. 59 s. Moduly jako prostředek inovace v integraci výuky moderní fyziky a chemie,IV. ISBN 978-80-210-7157-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. VÝZNAMNÍ FYZIKOVÉ A MATEMATICI – MLÁDÍ, NADÁNÍ, DLOUHOVĚKOST. In Jiřina Novotná. Motivace v matematice a přírodních vědách. I. Brno: MU, 2014. s. 22-37, 16 s. MUNI PRESS, 1. ISBN 978-80-210-7600-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU Brno. 2014. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty University Hradec Králové. 2014. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Elektromagnetické vlny a člověk. In PhDr. Jiřina Novotná, PhD.. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů IV. I. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2014. s. 145-160, 16 s. ISBN 978-80-210-7598-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen oborové rady doktorského studia "Fyzika kondenzovaných látek". : Oborová rada doktorského studia "Fyzika kondenzovaných látek", Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity, 2014 - 2016. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Náměty k projektové výuce fyziky a chemie. In Jiří Neubauer and Eva Hájková. XXXI International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings. I. Brno: University of Defense, Faculty of Economics and Management, 2013. s. 137- 144, 8 s. ISBN 978-80-7231-924-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen Vědecké rady PdF MU. : Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, 2013. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen Vědecké rady Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové. : Vědecká rady Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové, 2013. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Some Remarques to Plastic Deformation of Cd-Zn Alloys Single Crystals. In VŠB - Technical University of Ostrava. Modern Mathematical Methods in Engineering. Czech-Polish Colloquium (3mi). I. Ostrava: Department of Mathematics and Descriptive Geometry, VŠB - TU Ostrava, 2013. s. 72 - 77, 6 s. ISBN 978-80-248-3234-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Povrchové napětí ve výuce fyziky a chemie. In P. Calábek, P. Emanovský, V. Vaněk. Profesní příprava učitelů přírodovědných oborů. I. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 103 - 112, 10 s. ISBN 978-80-244-3449-0. info
 • SVOBODOVÁ, Jindřiška, Jiřina NOVOTNÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Poznámka k projektové výuce matematiky a fyziky. In Mgr. Monika Kováčová, PhD.. Aplimat 2013, 12th Conference on Applied Mathematics. I. Bratislava: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava, 2013. s. 82-89, 8 s. ISBN 978-80-227-3865-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Instrumented Indentation of Some Pure Metals. In Mgr. Monika Kováčová, PhD.. 12th Conference on Applied Mathematics, Bratislava 2013. I. Bratislava, Slovak Republic: Institute of Mathematics and Physics, Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava, 2013. s. 112-129, 18 s. ISBN 978-80-227-3865-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Člen komise G1, grantová agentura FRVŠ MŠMT. : FRVŠ MŠMT, G1, 2013. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jindřiška SVOBODOVÁ a Lukáš PAWERA. Povrchové napětí a motivace ve fyzice. In Břehovský, J., Novotný, J., Zukerstein, J.. Současné trendy v oblasti popularizace technického vzdělávání. I. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem, 2013. s. 109 - 121, 13 s. ISBN 978-80-7414-577-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Fyzikální náměty pro projektovou výuku studentů. In Novotná, Jiřina. Motivace nadaných žáků a studentů v matematice a přírodních vědách II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 135-152, 18 s. ISBN 978-80-210-6635-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. MOTIVATION IN MATHEMATICS AND PHYSICS – MPEMBAS EFFECT. In Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava. Aplimat - 11th International Conference. I. STU Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. s. 755-762, 8 s. ISBN 978-80-89313-58-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jana ŠKRABÁNKOVÁ. Podpora fyzikálně nadaných studentů. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process:Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2012. s. 44-49, 6 s. ISBN 978-80-7231-865-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Radon and Environment as a Motivation in Studying Physics. In University of Defence. XXX International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. I. University of Defence, Brno: Faculty of Economics and Management, University of Defence, Brno, 2012. s. 126-131, 6 s. ISBN 978-80-7231-865-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Povrchové napětí jako motivační prvek ve výuce fyziky. In Vysoká škola báňská - Technická Universita Ostrava. Sborník z 21. semináře "Moderní matematické metody v inženýrství". I. VŠB TU Ostrava: Katedra matematiky a deskriptivní geometrie VŠB TU Ostrava, 2012. s. 95-101, 7 s. ISBN 978-80-248-2883-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fyzika pro budoucí učitele základních škol na Masarykově univerzitě. Československý časopis pro fyziku, Praha: Fyzikální ústav AV ČR, 2012, roč. 2012, č. 5, s. 380-382. ISSN 0009-0700. URL info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Motivation in Mathematics and Physics - Mpembas Effect. Journal of Applied Mathematics, Bratislava: STU Bratislava, 2012, roč.2012, Vol.5,no1, s. 261-268. ISSN 1337-6365. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mezipředmětové vztahy mezi fyzikou a chemií (povrchové napětí). In Jana Škrabánková, Renata Kovářová. Konference "Učíme nadané žáky". I. Ostrava: Ostravská Univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. s. 251 - 254, 4 s. ISBN 978-80-7464-104-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jindřiška SVOBODOVÁ. Fotokatalýza a projektová výuka na střední a vysoké škole. Novotná, Jiřina (ed.). In Jiřina Novotná. Moderní trendy ve vyučování matematiky a přírodovědných předmětů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta, 2012. s. 70-82, 13 s. ISBN 978-80-210-6148-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radon, its Progeny and Human Health. In Řehulka, Evžen. School and Health 21 Education and Healthcare. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 267 - 272, 6 s. ISBN 978-80-210-5721-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Motivace ve fyzice materiálů. In Univerzita obrany. 7. Konference o matematice a fyzice na vysokých školách. 1. vyd. Brno: Fakulta vojenských technologií UNOB, 2011. s. 73 - 81, 9 s. ISBN 978-80-7231-816-2. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Instrumented Indentation - the new Method of Microhardness Measurement. In University of Defence. XXIX International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: Faculty of Economic and Management, 2011. s. 231 - 237, 7 s. ISBN 978-80-7231-780-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Přelidnění Země jako globální problém. In Řehulka, Evžen. Škola a zdraví 21 Studie k výchově ke zdraví. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 374 - 380, 7 s. ISBN 978-80-210-5722-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Health, Ageing and Entropy. In Řehulka, Evžen. School and Health 21 Health Literacy Through Education. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 329 - 336, 8 s. ISBN 978-80-210-5720-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Denisa KAWULOKOVÁ. Zajímavé jevy jako motivační prvky ve výuce fyziky. JTIE-JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INFORMATION EDUCATION, Olomouc: Univerzity Palackého v Olomouci, 2011, roč. 3/2011, č. 1, s. 249-255. ISSN 1803-537X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematics of Instrumented Indentation. In Faculty of Mechanical Engineering Slovak University of Technology in Bratislava. Aplimat, 10th International Conference. I. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 427 - 433, 7 s. ISBN 978-80-89313-51-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Historie objevu dislokací - motivace ve fyzice. In European Institute of Education. Evropské pedagogické fórum 2011 - současná společnost a profese učitele. 1. vyd. Hradec Králové: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké konference s mezinárodní účastí - Sapere Aude 2011, 674 s. 2011., 2011. s. 370 - 377, 8 s. ISBN 978-80-904877-6-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Doplněk učebnice Halliday, D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. In PhDr. Jiřina Novotná, PhD. Moderní trendy ve výuce matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2011. s. 78 - 84, 7 s. ISBN 978-80-210-5652-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Microhardness of some pure metals measured by Instrumented Indentation (DSI). In Jarmila Doležalová. Moderní metody v inženýrství. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2011. s. 71 - 78, 8 s. ISBN 978-80-248-2517-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radiation, Radon and Human Health. In Evžen Řehulka. Book of Abstracts, School and Health for 21st Century. I. Brno: Masarykova Univerzita, 2011. s. 40. ISBN 978-80-210-5532-2. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Je Mpembův jev reálný, nebo se jedná o artefakt? In XXII. DIDMATTECH 2009. I. Trnava - Komárno 2010: Trnava University, Trnava. J.Selye University Komárno., 2010. s. 20 - 25, 6 s. ISBN 978-80-8122-006-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Physics and Economy. In XXVIII International Colloquium on the Management of Educational Process. I. Brno: University of Defense, Faculty of Economics and Management, 2010. s. 1 - 4., 4 s. ISBN 978-80-7231-722-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Indentation Size Effect in Some Pure Metals. In International Conference on PRESENTATION of MATHEMATICS 09. I. Liberec: Technical University Liberec, 2010. s. 81-86, 6 s. ISBN 978-80-7372-578-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematical Models of Indentation Size Effect. In Moderní matematické metody v inženýrství. I. VŠB Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická Univerzita Ostrava, 2010. s. 98 - 102, 5 s. ISBN 978-80-248-2342-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Solid Solution Hardening in Cadmium Single Crystals. Journal of Applied Mathematics, STU Bratislava: STU Bratislava, 2010, roč. 3 / 3, č. 3, s. 97 - 102. ISSN 1337-6365. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Solid Solution Hardening in Cd Single Crystals. In APLIMAT 2010 9th International Conference. I. STU Bratislava: Faculty of Mech. Engn., Slovak Univ. of Technology, Bratislava, 2010. s. 353 - 358, 6 s. ISBN 978-80-89313-47-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. THE CHERNOBYL DISASTER AND HUMAN HEALTH. In Řehulka, E. (ed.). SCHOOL AND HEALTH 21. I. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 377-385, 9 s. ISBN 978-80-210-5259-8. info
 • HARTMANOVÁ, M., E.E. LOMONOVA, F. KUBEL, J. SCHNEIDER, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. JERGEL, Vladislav NAVRÁTIL a F. KUNDRACIK. Relationship between effective ionic radii, structure and electro-mechanical properties of zirconia stabilized with rare earth oxides M2O3 (M = Yb, Y, Sm). Journal of Materials Science, Springer Science+Business Media, Inc, 2009, roč. 44/2009, č. 1, s. 234-243. ISSN 0022-2461. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jan HORSKÝ. Rozměrnost fyzikálního prostoru. Rozhledy matematicko - fyzikální, Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, roč. 84/2009, č. 1, s. 23-25. ISSN 0035-9343. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. SOME PROBLEMS OF MICROHARDNESS OF METALS. Journal of Applied Mathematics, Bratislava: Slovak University of Technology, 2009, Vol. 2, č. 3, s. 241 - 244. ISSN 1337-6365. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Fyzika materiálu jako motivační prvek ve fyzikálním vzdělávání. In Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, DIDFYZ 2008. 1. vyd. Nitra: Univerzika Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. s. 391 - 399, 9 s. ISBN 978-80-8094-496-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika pro učitele autoškol. In 6.Konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany v Brně, 2009. s. 391 - 398, 8 s. ISBN 978-80-7231-667-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika v dopravní výchově. In Škola a zdraví pro 21. století. Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, ed. Mojmír Stojan, 2009. s. 54 - 60, 8 s. ISBN 978-80-7392-078-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematics and Thermodynamics in Material Science. In International Conference PRESENTATION of MATHEMATICS ´08. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, 2009. s. 227 - 233, 7 s. ISBN 978-80-7372-434-4. info
 • SPOUSTA, Vladimír a Vladislav NAVRÁTIL. Malé ohlédnutí za vědeckopedagogickou činností. In Vádemékum autora odborné a věděcké práce. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o, 2009. s. 209 - 211, 3 s. Vádemékum autora odborné a věděcké práce. ISBN 978-80-7204-617-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Ozone Hole, Human Health and School. In Scool and Health 21 General Issues in Health Education. 1. vyd. Brno: Masaryk University Brno, 2009. s. 305 - 311, 7 s. ISBN 978-80-210-4929-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Některé problémy měření mikrotvrdosti tenkých vrstev. In 8th International Conference Aplimat. 1. vyd. Faculty of Mechanical Enegineering: Slovak University of Technology in Bratislava, 2009. s. 281 - 284, 4 s. ISBN 978-80-89313-31-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. History and Some Problems of Materials Hardness Measurement. In XXVII International Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. Brno: University of Defense, Faculty of Economics and Management, 2009. s. 181-184, 4 s. ISBN 978-80-7231-650-2. info
 • KOLEJKA, Jaromír, David KÁŇA, Vladimír PLŠEK, Martin KLIMÁNEK, Vladislav NAVRÁTIL a Jaroslav SVOBODA. Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu. Geomorphologia Slovaca et Bohemica, Bratislava: Geografický ústav SAV, 2009, roč. 9, č. 2, s. 13-27. ISSN 1337-6799. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Microhardness of Some Thin Solid Films. In Modern Mathematical Methods in Engineering. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská, TU Ostrava, 2009. s. 166-171, 6 s. ISBN 978-80-248-2118-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Josef TRNA. Doplněk učebnice Halliday,D., Resnick, R., Walker, J.: Fyzika. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy University, 2009. 110 s. Grant FRVŠ MŠMT 1151/2009. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Matematický popis interakce dislokací s atomy příměsí. In 7th Interantional Conference APLIMAT. I. Slovak Univ. of Technology, Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, 2008. s. 371-376, 6 s. ISBN 978-80-89313-03-7. info
 • HARTMANOVÁ, Maria, Franz KUBEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, E.E. LOMONOVA, J.P. HOLGADO, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL a František KUNDRACIK. Phase composition-dependent physical and mechanical properties of YbZrO solid solutions. Journal of Physics and Chemistry of Solids 69 (2008) 805 - 814, 2008, roč. 2008, č. 69, s. 805/814. ISSN 0022-3697. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Dagmar JENIŠOVÁ. Mpembův jev - jev, nebo artefakt? In UNOB Brno. XXVI International Colloquium on the Management of Educational Process. I. Brno: University of Defence, 2008. s. 2 - 6, 5 s. ISBN 978-80-7231-511-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Geopatogenní zóny a lidské zdraví. Universitas, MU Brno: Masarykova Universita, 2008, roč. 02/41, č. 02, s. 33-37. ISSN 1211-3387. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mathematical Description of Dislocation Motion in Cd-Zn Alloys. In J. Doležalová. Moderní matematické metody v inženýrství. I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. s. 124 - 130, 7 s. ISBN 978-80-248-1871-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzikální základy vědy o materiálu. In CoPhys - International Physics Workshop 2008. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, 2008. s. 209-216, 8 s. ISBN 978-80-8094-355-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Rozvoj nanotechnologií a lidské zdraví. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2008. s. 157-164, 8 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Jaká by měla být učebnice? In Bulletin Centra pedagogického výzkumu. 2008. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radon in Air and Water and Human Health. In Abstract´s Overview 4th Int. Conf. SCHOOL AND HEALTH 21. MU Brno: Faculty of Education, Masaryk University Brno, 2008. s. 31-32, 2 s. ISBN 978-80-7392-044-9. info
 • HORSKÝ, Jan a Vladislav NAVRÁTIL. O elementárním modelu GPS. Obzory matematiky fyziky a informatiky, FPV UKF, Tr. A Hlinku 1, 949 74 Nitra: PROTONIT s.r.o, 2008, roč. 2008/37, č. 4, s. 37-41. ISSN 1335-4981. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Future Development of Nanotechnology and Human Health. In CONTEMPORARY DISCOURSE ON SCHOOL AND HEALTH INVESTIGATION. 1. vyd. Brno: Faculty of Education Masaryk University Brno, 2008. s. 163-168, 6 s. School and health 21. ISBN 978-80-7392-041-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Přehled matematických modelů, popisujících tvrdost tenkých vrstev. In Moderní matematické metody v inženýrství. VŠB - TU Ostrava: JČMF a Kat. matematiky a deskript. geometrie VŠB-TU Ostrava, 2007. s. 157 - 161, 5 s. ISBN 80-248-1224-X. info
 • HORSKÝ, Jan a Vladislav NAVRÁTIL. O elementárním modelu GPS systému. Matematika, fyzika, informatika, 140 00 Praha: Prometheus, spol. s.r.o., 2007, roč. 16, č. 5, s. 276-280. ISSN 1210-1761. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Matematika tepelně aktivované plastické deformace kovů. In Aplimat 6th INTERNATIONAL CONFERENCE. 2007. vyd. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering Slovak University ofn Technology in Bratislava, 2007. s. 125-130, 6 s. ISBN 978-80-969562-8-9. info
 • DUŠEK, Jiří, Vladislav NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ a Olga BLÁHOVÁ. Study of the indentation size effect using depth sensing indentation and continuous stiffness measurement techniques. In Lokální mechanické vlastnosti 2006. I. Západočeská Univerzita v Plzni: Západočeská Univerzita v Plzni, 2007. s. 60-62, 3 s. ISBN 80-7043-512-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a didaktika fyziky ve věku nanotechnologií. In 50 let didaktiky fyziky v ČR. I. Olomouc: Jednota Českých matematiků a fyziků, 2007. s. 96-101, 6 s. ISBN 978-80-244-1786-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Z historie výzkumu nehomogenní plastické deformace. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Processes. I. Brno,: University of Defence, Faculty of Economic and Management, 2007. s. 56-62, 7 s. ISBN 978-80-7231-228-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Geopathogenic Zones and Human Health. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 897-903, 7 s. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Přednáška "Fyzikální základy vědy o materiálu" a její problematika. In XIX. DIDMATTECH 2006. Komárno: Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2007. s. 43-46, 4 s. ISBN 978-80-89234-23-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Přednáška "Mechanické vlastnosti pevných látek" pro nefyzikální obory. In DIDFYZ 2006. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2007. s. 190-195, 6 s. ISBN 978-80-8094-083-6. info
 • DUŠEK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Jiří BURŠÍK, Olga BLÁHOVÁ a Petr KLAPETEK. Comparative study on several micro and nanoindentation techniques including AFM. In NANO ´06. Brno: University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering and COMTES FHT, Ltd., Plzeň, 2007. s. 30-30, 1 s. ISBN 80-214-3331-0. info
 • HARTMANOVÁ, Mária, Franz KUBEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Jean Paul HOLGADO, František KUNDRACIK a Milan PRAŠČÁK. ZrO2 - Yb2O3 System as an Alternative Electrolyte for Planar Intermediate Solid State Fuel Cells (IT-SOFCs). In Proceedings of the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. Dept. of the Fac. El. Engn., Univ Žilina: Dept. of the Fac. El. Engn., Univ Žilina and Dept. of Phys and. Dept. of Microelectronics, Fac. of El. Engn., Slovak Univ. of Technology, Bratislava, 2007. s. 221-226, 6 s. ISBN 978-80-8070-709-5. info
 • DUŠEK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jaroslav SOBOTA, Jiří BURŠÍK, Olga BLÁHOVÁ, Petr KLAPETEK, Rodica VLADOIU a Vladislav NAVRÁTIL. Study of Mechanical Properties of Metallic Surface Layers on Silicon Substrates. In NANO 07. 2007. ISBN 978-80-214-3460-8. info
 • HARTMANOVÁ, Mária, František KUBEL, Vilma BURŠÍKOVÁ, M. JERGEL, Vladislav NAVRÁTIL, E. E. LOMONOVA, Karel NAVRÁTIL, F. KUNDRACIK a I. KOSTI. Effect of composition changes on properties and defect structure of crystalline Sm-doped ZrO2. Russian Journal of Electrochemistry, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 381-389. ISSN 1023-1935. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ, Jan ŠŤÁVA a Josef TRNA. Fyzikální a matematická olympiáda jako příklad motivace nadaných studentů. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 2007. ISBN 978-80-7392-004-3. info
 • DUŠEK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ, Jiří BURŠÍK, Olga BLÁHOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Study of Local Mechanical Preoperties of Magnesium based Alloys. In In JUNIORMAT 07. 1. vyd. BRNO: Fakulta strojního inženýrství, Vysoké Učení Technické v Brně, 2007. s. 57-61, 4 s. ISBN 978-80-214-3459-2. info
 • NOVOTNÁ, Jiřina a Vladislav NAVRÁTIL. Matematické modely pro popis tvrdosti. In 5th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Faculty of Mechanical Engineering STU Bratislava, 2006. s. 445-450, 6 s. ISBN 80-967305-5-X. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Vladislav NAVRÁTIL. Poznámka k subjektivnímu a objektivnímu hodnocení hlasových poruch učitelů. In XXIV Colloquium on the Management of Educational Process. 1. vyd. UNOB Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006. s. 36-39, 4 s. ISBN 80-7231-139-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Přednáška "Fyzikální základy vědy o materiálu" a její problematika. In International Colloquium on the Acquisition Process Management. I. Brno: University of Defence, Faculty of Economic and Management, 2006. s. 36-44, 9 s. ISBN 80-7231-139-5. info
 • FROSTOVÁ, Jana a Vladislav NAVRÁTIL. A Note on Subjective and Objective Assessments of Voice Disorders in Teachers. In Care of Educational Institutions about Children Health. Materials of International Scientific Symposium. I. Saint Petersburg, June 28 - 30, 2006: Russian Ministery of Education, Association of Saint Petersburgs Valeologists, 2006. s. 121-123, 3 s. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radiation, Radon and Human Health. In Care of Educational Institutions about Children Health. I. Saint Petersburg: Ministerstvo vzdělávání a vědy Ruské Federace.Petrohradská asociace valeologů., 2006. s. 79-81, 3 s. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, F. KUBEL, Vladislav NAVRÁTIL, Vilma BURŠÍKOVÁ, E.E. LOMONOVA a František KUNDRACIK. Effect of changes in composition design on properties and defect structure of crystalline Sm-doped ZrO2. In 8th International Meeting on Fundamental Problems of Solid State Ionics. 1. vyd. Chernogolovka, Russian Federation: RFBR, 2006. s. 108-108, 1 s. ISBN 5-94691-216-X. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Daniel FRANTA, Jan JANČA, Jiří BURŠÍK, Petr KLAPETEK, Olga BLÁHOVÁ, Vratislav PEŘINA a Vladislav NAVRÁTIL. Deposition and Characterisation of Nanostructured silicon-oxide Containing Diamond-like Carbon Coatings. In 7th International Balkan Workshop on Applied Physics - Abstracts. 1. vyd. Constanta, Romania: Ovidius University, 2006. s. 101-102, 1 s. ISBN 978-80-214-3460-8. info
 • KOLEJKA, Jaromír, Vladimír PLŠEK, David KÁŇA, Martin KLIMÁNEK a Vladislav NAVRÁTIL. Netradiční deriváty digitálního modelu terénu. Computer Design, Brno: Computer Press, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 75-77. ISSN 1212-4389. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, P. STRATIL, O. BLÁHOVÁ, J. BURŠÍK, Jiří DUŠEK, Vladislav NAVRÁTIL a P KLAPETEK. Depth sensing indentation at nano- and microscale. In 2. Slovensko - Český seminár "Lokálne mechanické vlastnosti. II. Košice: Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2006. s. 1-8, 8 s. ISBN 80-8073-405-4. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Vladislav NAVRÁTIL, Jiří DUŠEK, Olga BLÁHOVÁ a Jiří BURŠÍK. Studium vlivu velikosti vtisku při užití DSI a CSM techniky. In LMV 2006 Možnosti aplikace výsledků měření. 2006. ISBN 80-7043-512-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radon a zdraví člověka. Universitas, Brno: Masarykova Universita, 2005, roč. 2004, č. 3, s. 45 - 49. ISSN 1211-3387. info
 • NOVOTNÁ, Jiřina a Vladislav NAVRÁTIL. Matematický popis modelů pro měření tvrdosti tenkých vrstev. In 4th International Conference APLIMAT. I. Bratislava, Slovak Republic: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2005. s. 241-244, 4 s. ISBN 80-969264-3-8. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Global warming. In ŘEHULKA, Evžen. Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2005. s. 659-677, 21 s. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jan SOBOTA, Jiří BURŠÍK a Vladislav NAVRÁTIL. Mechanické vlastnosti plazmově deponovaných tenkých vrstev na různých substrátech. In 1. Slovensko - Český seminár "Lokálne mechanické vlastnosti". I. Košice: Hutnícka fakulta TU v Košiciach, 2005. s. 1-17, 17 s. ISBN 80-8073-235-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Historické proměny vědy o tvrdosti materiálů. In XXIII. International Colloquium on the Acquisition Process Management. I. Brno: University of Defence, 2005. s. 44-51, 7 s. ISBN 80-85960-92-3. info
 • HARTMANNOVÁ, Mária, Martin JERGEL, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL, Katarina GMUCOVÁ, F.C. GANDARILLA, Jan ZEMEK, Stefan CHROMIK a Frantiaek KUNDRACIK. Effect of Structural Imperfections on the Characteristics of YSZ Dielectric Layers Grown by E-beam Evaporation fron the Crystalline Taggets. In Acta Physica Slovaca. I. Bratislava: Institute of Physics, SAS, Bratislava, Slovakia, 2005. s. 247-259, 13 s. ISBN 5-94691-216-X. info
 • DUŠEK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ a Vladislav NAVRATIL. Possibilities of the Depth Sensing Indentation Test. In 5th International Conference of PhD Students. I. Miskolc: University of Miskolc, Hungary, 2005. s. 49-54, 6 s. ISBN 963-661-678-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Zajímavosti z dějin jedné z nejstarších věd - vědy o materiálu. In XXII. Zborník z dejin fyziky. I. Brno: Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, 2005. s. 141-145, 5 s. ISBN 80-968253-9-9. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, E.E. LOMONOVA, Vladislav NAVRÁTIL, P. ŠUTTA a F. KUNDRACIK. Characterization of yttria-doped ceria prepared by directional crystallization. Journal of Materials Science, Springer Science+Business Media, Inc, 2005, roč. 40, č. 9, s. 5679-5683. ISSN 0022-2461. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Kirlian Photography a Possible Diagnostic Metod. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 1163-1170, 8 s. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Matematický popis nehomogenní plastické deformace. In APLIMAT. I. Bratislava: Department of Mathematics, Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology in Bratislava, 2004. s. 222-228, 6 s. ISBN 80-227-1995-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Sources and Behaviour of Radon. In Teachers and Health. I. Masarykova Universita Brno: Nakl. Pavel Křepelka, Editor Evžen Řehulka, 2004. s. 423 - 431, 9 s. ISBN 80-86669-02-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Matematika a vědy o materiálu. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: VVŠ Vyškov, 2004. 6 s. ISBN 80-7231-116-6. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, Vladislav NAVRÁTIL, Karel NAVRÁTIL, Marian JERGEL, Kateřina GMUCOVA, Fjod Alexandrovič GANDARILLA, Jan ZEMEK, Sergej CHROMIK a František KUNDRACIK. Correlation between microscopic and macroscopic properties of yttria-stabilized zirconia thin films. In Physics and Technology of Thin Films IWTF 2003. I. Teheran, Iran: World Scientific, 2004. s. 158-168, 11 s. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, Ludmila LOMONOVA, Vladislav NAVRÁTIL, František KUNDRACIK a Ivan KOSTIČ. The Influence of Ceria Addition on the Quality of Grown Yttria Crystals, their Crystalline and Defect Structures. Materials Science & Engineering B, Great Britain: Elsevier B.V., 2004, B113, č. 3, s. 1 - 5. info
 • DUŠEK, Jiří, Vilma BURŠÍKOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. DSI - nový trend ve fyzice materiálů. In New Trends in Physics. I. Brno: Brno University of Technology, 2004. s. 24 - 27, 4 s. ISBN 80-7355-024-5. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k povrchovému napětí kapalin. In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. I. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. s. 75-77, 3 s. ISBN 80-7315-087-5. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jiří BURŠÍK a Vladislav NAVRÁTIL. Study of the Fracture of Coating/Substrate Systems. Engineering Mechanics, Brno: VUT Brno, 2004, roč. 11(2004), č. 5, s. 361-365. ISSN 1210-2717. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Didaktická hodnota nového kurzu fyziky. In 13. mezinárodní konference DIDFYZ 2002. I. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. s. 305-309, 5 s. ISBN 80-8050-581-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jiřina NOVOTNÁ a Milan SOLDÁN. Projektová výuka fyziky, matematiky a chemie na PdF MU Brno. In Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky. I. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 62 - 67, 6 s. ISBN 80-7082-954-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Nehomogenní plastická deformace. In Acta Facultatis Paedagogicae Universitatis Tyrnaviensis. Trnava: Universita Trnava, 2003. s. 116-122, 7 s. ISBN 80-89074-51-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Materiály pro nové století. In XXI mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2003. 4 s. ISBN 80-7231-105-0. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Jiřina NOVOTNÁ. Mechanické vlastnosti kovů a matematika. In Prezentace matematiky, mezinárodní konference. I. Liberec, 9. - 12. 9. 2003: Technická Univerzita Liberec, Fakulta pedagogická., 2003. s. 75 - 78, 4 s. ISBN 80-7083-739-X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzikálně - mechanické vlastnosti materiálů. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2003. 5 s. Universitas,roč.36,č.4, 2003. ISBN 1211-3384. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Jiří BURŠÍK, Vladislav NAVRÁTIL a Karel MILIČKA. Creep behaviour of leaded brasses. Materials Science and Engineering, Elsevier Science, 2002, roč. 2002, A324, s. 235-238. ISSN 0921-5093. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Vladislav NAVRÁTIL, Lenka ZAJÍČKOVÁ a Jan JANČA. Temperature dependence of mechanical properties of DLC/Si protective coatings prepared by PECVD. Materials Science and Engineering A, Elsevier Science, 2002, roč. 2002, č. 324, s. 251-254. ISSN 0921-5093. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Ovlivňují kvantové jevy (např. nulové kmity mříže)plastickou deformaci kovů ? Liberec: Technická Universita v Liberci, 2002. 4 s. Mezinár. konf. "60=4.3.5?", Liberec, září 2001. ISBN 80-7083-582-6. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris, Josef BUDIŠ, Hana HORKÁ, Jaromír KOLEJKA, Vladislav NAVRÁTIL a Eduard HOFMANN. Environmentální výchova. I. Brno: PdF MU v Brně, 2002. http://www.ped.muni.cz/wgeo. URL info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Měření koncentrace radonu a jeho dceřinných produktů. I. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2002. 7 s. 14. konference českých a slovenských fyziků. ISBN 80-7082-907-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika tření a chemie. I. Univerzita Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2002. 5 s. Otázky výuky chemie XII. ISBN 80-7041-437-5. info
 • HARTMANOVÁ, Mária a Vladislav NAVRÁTIL. Ceria-doped yttria crystals, their structure and electrical conductivity. In LOMONOVA, E.E. a KUNDRACIK, F. Solid State Ionics: Trends in the New Millenium. I. Langkawi, Malaysia: World Scientific Publishing Co., 2002. s. 591-598. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma, Lenka ZAJÍČKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Jana PRYČKOVÁ, Deepak Prasad SUBEDI a Jan JANČA. Modification of Plasma Deposited DLC Films by Hexamethyldisiloxane Addition. In Proceedings of 13th Symposium on Application of Plasma Processes. Bratislava (Slovakia): Dept. of Plasma Physics & Inst. of Physics, Comenius University Bratislava (Slovakia), 2001. s. 77-78. ISBN 80-223-1573-7. info
 • SOLDÁN, Milan a Vladislav NAVRÁTIL. Energie chemické vazby. In DIDFYZ 2000. 1. vyd. Nitra 2001: Katedra fyziky FPV UKF Nitra, 2001. s. 185-191. Ciele vyučovania v novom miléniu. ISBN 80-8050-387-7. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k motivaci studentů fyziky. In XIX. Vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: VVŠ pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 232-235. ISBN 80-7231-071-2. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Fyzika a chemie - zkušenosti z výuky. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2001. 3 s. Aktuální otázky chemie. ISBN 80-7041-304-2. info
 • HARTMANOVÁ, Mária a Vladislav NAVRÁTIL. The Influence of Ceria Addition on the Quality of Grown Yttria Crystals, their Structure and Electrical Conductivity. Cairns, Australia: The international Society for Solid State ionics, 2001. 1 s. Internal Conference on Solid S tate Ionics. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Living Level Monitor 500 - the outstanding equipment also from educational point of view. In Proceedings of the Third Eurosymposium on Prorection against RADON, Liege 10 and 11 May 2001. Liege, Belgium: Imprimerie DEROUAUX ORDINA Editions, 2001. 7 s. Protection against RADON. info
 • ZAJÍČKOVÁ, Lenka, Pavel DVOŘÁK, Vilma BURŠÍKOVÁ, Vratislav PEŘINA, Anna MACKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Jan JANČA. Plasma Enhanced CVD of DLC:Si(O) Films from Methane/Hexamethyldisiloxane Feeds. In Proceedings of 15th International Symposium on Plasma Chemistry. Orleans (France): GREMI, CNRS/University of Orleans, 2001. s. 133-138. info
 • BURŠÍKOVÁ, Vilma a Vladislav NAVRÁTIL. Determination of Mechanical Properties of Thin Films by the Indentation Techniques. In New Trends in Physics. I. Brno: VUT Brno, Fakulta Elektrotechniky a Informatiky, 2001. s. 333-338. ISBN 80-214-1992-X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Malá úvaha o pojmu Energie. In Sborník XVIII. mezinárodního kolokvia o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska Vyškov, 2000. s. 213-215. ISBN 80-7231-059-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Radon a jeho výskyt v některých částech Moravy. In KOMPRS, Michal. Sborník prací katedry faziky PdFMU-Environmentální výchova. 1. vyd. Brno: Katedra fyziky Ped. fakulty MU Brno, 2000. s. 56-66, 11 s. ISBN 80-902775-5-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Josef TRNA. Energie, její přeměny a přenos. In Nizozemsko - český projekt TULIPÁN. 1. vyd. 2000. s. 1-23. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, J. SCHNEIDER, Vladislav NAVRÁTIL, F. KUNDRACIK, H. SCHULZ a E.E. LOMONOVA. Correlation between microscopic and macroscopic properties of yttria stabilized zirconia. Solid State Ionics, Irsko: N.H Elsevier, 2000, roč. 136-137, č. 4, s. 107-113. ISSN 167-2738358-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Kulový blesk - stále záhadný. 1. vyd. Vyškov, Česká Republika: Vysoká škola pozemního vojska Vyškov, 1999. 4 s. XVII. Mezinárodní kolokvium řízení osvoj. procesu. ISBN 80-7231-035-6. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Milan SOLDÁN. Universita v Roskilde - experiment ve vzdělávání. Chemický občasník, PAIDO Brno: Ped. fak. MU Brno, 1999, roč. 6, č. 1, s. 52-54. ISSN 80-85931-80-X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Na pomezí fyziky a chemie IV - Koroze kovů. Chemický občasník, PAIDO Brno: Ped. fak. MU Brno, 1999, roč. 6, č. 1, s. 44-46. ISSN 80-85931-80-X. info
 • HARTMANOVA, Marie, Vladislav NAVRÁTIL, J. SCHNEIDER, F. KUNDRACIK, H. SCHULZ a E.E. LOMONOVA. Correlation between phase composition and physical properties of oxide systems. In Proceedings of the 5th International Workshop, June 23.- 25., Kočovce, Slovak Republik. I. Liptovský Mikuláš, Slovensko: Vojenská vysoká škola Lipt. Mikuláš, 1999. s. 108-111. info
 • HARTMANOVÁ, Marie, Vladislav NAVRÁTIL, F. KUNDRACIK, H. SCHULZ a E.E. LOMONOVA. Correlation between Microscopic and Macroscopic Properties of Yttria stabilized Zirconia. In 12th International Conference on Solid State Ionics. I. Halkidiki, Greece: International Society for Solid State Ionics, 1999. s. 358-359. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Tomáš ŠIKOLA. Microhardness of Thin Molybdenum Films. Materials Science and Engineering, 1997, A 234-236, Spec.Issue, s. 390-392. ISSN 0921-5093. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Na pomezí fyziky a chemie I. In Didaktika chemie-její současnost a perspektivy. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 223-225. ISBN 80-210-1487-3. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Model Frenkela a Kontorové a jeho důsledky. In Řízení osvoj.procesu, zaměřenéna didakt.problémy modelování. 1. vyd. Vyškov: Vysoká škola vojenská, Vyškov, 1997. s. 235-243. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Nehomogenní plastická deformace. In Sborník XV. Vědeckého kolokvia o řízení osvojovacího procesu. I. Vyškov: Vysoká škola pozemního vojska Vyškov, 1997. s. 191-197. ISBN 80-7231-001-1. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Vladka STEJSKALOVÁ. Microhardness of Thin Solid Films. Physic stat.sol.(a), 1996, roč. 157, č. 2, s. 339-344. ISSN 0031-8965. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Mechanické vlastnosti pevných látek - minulost a budoucnost. In Gradace profesní dráhy učitele přírodovědných oborů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 84-98. ISBN 80-85931-21-4. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Vliv ionizujícího záření na živé organismy. In VELECKÝ, Petr. Sborník prací pedagogické fakulty Mu Brno - Fyzika a didaktika fyziky 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 12-33. ISBN 80-210-1405-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Na pomezí fyziky a chemie-povrchové napětí kapalin. In Didaktika chemie - její současnost a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. s. 10-15. ISBN 80-85931-22-2. info
 • RYCHNOVSKÝ, Boris, Hana HORKÁ, Stanislav HORNÍK, Jaroslava KUBÍČKOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL a Milan SOLDÁN. Interdisciplinary approach to teaching ecology at the College of Education of Masaryk University, Brno. In Environmental issues education and training. Banská Bystrica: Univezita M. Bela, 1995. s. 140-145. ISBN 80-85162-84-9. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Poznámka k přechodu střední škola - vysoká škola. 1. vyd. Vyškov: Vysoká škola vojenská, 1995. 4 s. Řízení osvojovacího procesu. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Petr NĚMEC. A Model for Hardness Response of Coated Materials. Journal of Mat. Sci. Letters, USA, 1994, roč. 1993, č. 13, s. 1179-1180. ISSN 0956-7151. info
 • MÁCA, Bohuslav a Vladislav NAVRÁTIL. Cvičení z obecné fyziky. 1. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1992. 242 s. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Bohuslav MÁCA. Cvičení z obecné fyziky. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1992. 242 s. ISBN 8021003596. info
 • SVOBODA, Miroslav, Vladislav NAVRÁTIL a Jiří ŠTENBERK. Fyzika pevných látek : pro učitelské studium. I. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1986. 202 s. info
 • SVOBODA, Miroslav, Vladislav NAVRÁTIL a Jiří ŠTENBERK. Fyzika pevných látek : pro učitelské studium. II. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1986. 423 s. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav. Cvičení z obecné fyziky. I [Navrátil, 1983]. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 220 s. info
 • HAMERSKÝ, Miloš, Vladislav NAVRÁTIL, Pavel LUKÁČ, V.P. SOLDATOV a V.I. STARTSEV. Aktivační plocha monokrastylů kadmia, deformovaných v creepu v intervalu teplot 1.5K - 78K. Kovové materiály, Bratislava, 1982, roč. 3, s. 20-26. ISSN 0023-432X. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Maryla ŠEINEROVÁ a Pavel MALČÍK. Fyzikálně - mechanicke vlastnosti poromerních materiálů. Textil, 1982, roč. 37, s. 191-195. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Ivana ŠKORPÍKOVÁ a Pavel MALČÍK. Poromerní materiály a jejich reologické vlastnosti. Textil, 1982, roč. 37, s. 278-281. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Pavel LUKÁČ, V.I. STARTSEV a V.P. SOLDATOV. The Concentration Dependence of the Critical Resolved Shear Stress of Cd-Zn Single Crystals at Very Low Temperatures. Phys. stat. sol. (a), 1981, roč. 63, s. K73. info
 • LUKÁČ, Pavel, Ivana STULÍKOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Deformation of Cd-based Alloys Single Crystals at Very Low Temperatures. Czech. J. Phys., 1981, B31, s. 130-134. ISSN 0011-4626. info
 • LUKÁČ, Pavel, M. JANATA, P. MÁLEK, Zuzana TROJANOVÁ, Miloš HAMERSKÝ a Vladislav NAVRÁTIL. Creep Behaviour of Zn-1.1 wt.% Al Alloy. Res Mechanica Letters, 1981, roč. 1, s. 43 - 45. info
 • HAMERSKÝ, Miloš, Vladislav NAVRÁTIL a V.I. STARTSEV. Creep of Cadmium Single Crystals in the Temperature Interval 1.5K - 393K. Czech. J. Phys., 1981, B31. ISSN 0011-4626. info
 • MAKSIMYUK, P.A., S.E. LITVIN, Vladislav NAVRÁTIL a Miloš HAMERSKÝ. Internal Friction in Cd+Zn Alloy Single Crystals. Czech. J. Phys., Česká republika, 1979, B29. ISSN 0011-4626. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Pavel LUKÁČ a V.P. SOLDATOV. The Critical Resolved Shear Stress of Cd-Zn Single Crystals at Low Temperatures. Phys. stat. sol. (a), 1979, roč. 54, s. K175. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Jana BLAŽKOVÁ a Miloš HAMERSKÝ. Discontinuous Creep Curves of Cd+0.44 at.% Zn Alloy Single Crystals. 1974. info
 • HAMERSKÝ, Miloš, Anna RYNDOVÁ a Vladislav NAVRÁTIL. Measurement of effective shear stress of Cd single crystals during creep deformation at room temperature. Czech. J. Phys., Česká Republika, 1974, B24, s. 463-466. ISSN 0011-4626. info
 • HAMERSKÝ, Miloš, Vlaďka STEJSKALOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Jana BLAŽKOVÁ a Anna RYNDOVÁ. Creep of cadmium single crystals and Cd-base alloy single crystals. FOLIA fac. sci. nat. Univ. Brunensis - physica, Brno: Universita Jana Evangelisty Purkyně, 1974. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav, Miloš HAMERSKÝ a Vlaďka STEJSKALOVÁ. Creep monokrystalů Cd a slitin Cd-Mg, Cd-Zn a Cd-Sn. Československý časopis pro fyziku, 1972, A22, s. 175-180. ISSN 0009-0700. info
 • NAVRÁTIL, Vladislav a Miloš HAMERSKÝ. Die Aktivierungsflache von Zn Einkristallen bei der Raumtemperatur. Přírodovědecká fakulta UJEP Brno, 1972. Scripta Fac. Sci. Nat. UJEP Brunensis. info

1. 12. 2014