RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 7. 11. 2003
Datum ukončení řízení 28. 3. 2007
Habilitační práce (veřejná část) Tvar a prostředí v lidské evoluci
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. (UK Praha - Pedagogická fakulta)
doc. RNDr. Milan Turzo, CSc. (Prírodovedecká fakulta UK Bratislava)
prof. MUDr. et RNDr. Jaroslav Slipka, DrSc. (Ústav histologie a embryologie Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 3. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. PhDr. Josef Kolmaš, DrSc. (Praha)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 3. 2007

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info