doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Martin Trbušek, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Onkologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2016
Datum ukončení řízení 1. 5. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Dopad rekurentních mutací na patogenezi a léčbu chronické lymfocytární leukémie
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Tomáš Papajík, CSc. (Lékařská fakulta UP Olomouc)
doc. MUDr. Daniel Lysák, Ph.D. (Lékařská fakulta UK v Plzni)
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc. (CEITEC)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D. (UK Hradec Králové - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. (Lékařská fakulta)
prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc. (FN Olomouc)
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. (UK 2.LF Praha)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 16. 2. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info