Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 20. 6. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Průzkum stravovacích zvyklostí a znalostí vhodnosti pohybových aktivit v době těhotenství u skupiny těhotných žen
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD. (externí odborník)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (Lékařská fakulta MU)
prof. Ing. Květoslava Šustová, Ph.D. (Obchodní a hotelová škola brno s.r.o.)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2019
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (Fakulta sportovních studií MU)
Členové doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc. (externí spolupracovník FSpS)
doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D. (PdF Ostravská univerzita)
doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD. (FF UMB v Bánskej Bystrici)
prof. Ing. Ignác Hoza, CSc. (externí odborník)

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 30. 3. 2012
Datum ukončení řízení 8. 6. 2012
Habilitační práce (veřejná část) Vliv stravovacích zvyklostí a pohybové aktivity na vznik obezity u vybraných skupin populace lišících se různou tělesnou zátěží
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Zuzana Derflerová-Brázdová, DrSc. (LF MU)
Členové prof. dr. hab. inż. Lidia Wądołowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. (FSpS MU)
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (LF UK v Plzni)
prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jana Juříková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení zpětvzetí návrhu uchazečem
Datum zahájení řízení 1. 2. 2013
Datum ukončení řízení 7. 2. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Vliv stravovacích zvyklostí a pohybové aktivity na vznik obezity u vybraných skupin populace lišících se různou tělesnou zátěží
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc. (Fakulta sportovních studií)
doc. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D. (Lékařská fakulta UK v Plzni)
prof. Ing. Alžběta Jarošová, Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
Doc. MUDr. et MUDr. Lidia Wądołowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info