prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Oborová komise

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 133640
Interní informace Inet MU IS MU