doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Bioanalytická toxikologie


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: bud. D29/328
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3256
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Ekotoxikologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 12. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Biodetekční systémy pro studium endokrinně disruptivního potenciálu
Oponenti habilitační práce prof. MVDr. Stanislav Navrátil, CSc. (VFU Brno)
doc. Ing. Vladimír Žlábek, Ph.D. (JčU české Budějovice)
prof. RNDr. Kateřina Malachová, CSc. (Ostravská Univerzita)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 10. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Miroslava Beklová, CSc. (VFU Brno)
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD. (Univerzita Komenského Bratislava)
doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. (VŠCHT Praha)
prof. Ing. Jan Tříska, CSc. (Centrum výzkumu globální změny AV ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 10. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info