doc. Mgr. Mário Ziman, Ph.D.


kancelář: C514
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Mário Ziman, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 8. 4. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Quantum encryption protocols and programmable processors
Oponenti habilitační práce Ao. Univ. prof. Dr. Caslav Brukner (University of Vienna)
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (PřF UP v Olomouci)
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (PřF MU)
Přednáška pro odbornou veřejnost 18. 5. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. (FI MU)
Členové Ao. Univ. prof. Dr. Caslav Brukner (University of Vienna)
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr. (PřF UP v Olomouci)
prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. (PřF MU)
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. (ÚI AV ČR Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 11. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info