doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.


E‑mail:
Školitel

Obor: Anatomie, histologie a embryologie

školitel doktorských studentů
Jana Dumková téma: Efekty a osudy nanočástic v buňkách a tkáních ve zvířatech a in vitro kulturách
Pavel Hurník téma: Perineurální šíření spinocelulárního karcinomu hlavy a krku a jeho prognostické faktory

Obor: Fyziologie živočichů

školitel doktorských studentů
Petra Celá absolvent 2016, téma: Signální dráhy podílející se na identitě čelistí
Marek Hampl téma: Vývojové procesy podílející se na vzniku rozštěpů rtů a patra
Marie Landová téma: Molekulární a buněčná dynamika rozhraní zubu a kosti u modelových druhů

Obor: Molekulární a buněčná biologie

Konzultant doktorských studentů
Barbora Veselá absolvent 2015, téma: Molekulární faktory vývoje chlupových folikulů

Obor: Stomatologie - zubní lékařství

školitel doktorských studentů
Petra Nevoránková téma: Morfogenetické interakce během formování zubních kořenů
Konzultant doktorských studentů
Simona Moravcová Balková absolvent 2014, téma: Molekulární regulace během vývoje kraniofaciálních struktur

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info