Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.


kancelář: bud. C14/211
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5312
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Vaculovič, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Analytická chemie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 26. 5. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Laser ablation as a powerful tool for the determination of elemental distribution
Oponenti habilitační práce Christophe Pécheyran (UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR/CNRS)
prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc. (Uk Praha)
Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Thomas Prohaska (UNIVERSITY OF CALGARY)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 8. 10. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. Ing. Tomáš Černohorský, CSc. (Univerzita Pardubice)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Pavel Janoš, CSc. (UJEP Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (PřF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 11. 2020