JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.


kancelář: 222
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8121
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Mezinárodní právo soukromé
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 11. 3. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Odchylky od neutrálního kolizního řešení
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (Rektorát MU)
doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
prof. Ing. JUDr. Mgr. Alexander Bělohlávek, dr. h.c. (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Karlova)
JUDr. Petr Šuk (Nejvyšší soud ČR)
Prof. Dr. José Luís Caramelo Gomes (UPT Oporto Global University)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info