doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra občanského práva


korespondenční adresa:
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

kancelář: 207
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4171
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Občanské právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 11. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Autorskoprávně volná složka díla a její lidskoprávní zakotvení
Důvod pro omezení zveřejnění práce: bez omezení
Oponenti habilitační práce prof. Markéta Trimble (University of Nevada, Las Vegas, Faculty of Law)
prof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. JUDr. Jiří Srstka (Divadelní fakulta AMU v Praze)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 4. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (Právnická fakulta MU)
Členové prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (Právnická fakulta MU)
prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. (Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud ČR)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info