doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D.

Kvalifikace

Probíhající řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Technical University of Munich, Germany
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 9. 11. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 3. 2022 | Hodnocení Přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
Mikolaj Bojanczyk (University of Warsaw)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (UP v Olomouci)
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 3. 6. 2022

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dr. rer. nat. RNDr. Mgr. Bc. Jan Křetínský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Technical University of Munich, Germany
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 11. 2018
Datum ukončení řízení 1. 7. 2019
Habilitační práce (veřejná část) Modern Probabilistic Verification
Oponenti habilitační práce Prof. Orna Kupferman (Hebrew University, Israel)
Prof. Slawomír Lasota (University of Warsaw, Poland)
Dr. Richard Mayr (University of Edinburgh, UK)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 16. 4. 2019 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc. (Fakulta informatiky MU)
Členové prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D. (Fakulta informatiky MU)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (UP v Olomouci)
prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D. (IÚ MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 4. 2019

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info