PhDr. Jana Baroková, Ph.D.


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/5010
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4019
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr.Jana Baroková,Ph.D.
  14.6. 1953, Brno, rozvedená, bezdětná.
Pracoviště
 • Pedagogická fakulta MU Brno,
  katedra německého jazyka a literatury, Poříčí 9, Brno
Funkce na pracovišti
 • odborná asistentka
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. ukončení doktorského studia, Filozofická fakulta MU 1984: PhDr. státní zkouška, Filozofická fakulta UJEP, Brno
 • 1977: ukončení studia na Fil. fakultě UJEP Brno
Přehled zaměstnání
 • 1995: katedra německého jazyka Ped.fak. MU Brno
 • 1977-1985: SPŠ Brno
Pedagogická činnost
 • Přednášky: Německá literatura pro děti a mládež
 • Cvičení: Německá literatura pro děti a mládež
 • Jazyková cvičení z německého jazyka Vedení diplomových a bakalářských prací Vedení doktorandů z německého jazyka
Vědeckovýzkumná činnost
 • Německá dětská literatura Doktorská práce o současné rakouské literatuře pro děti a mládež
Akademické stáže
 • 1997: Univerzita Regensburg (9 dní) 2000 - 2004: Univerzita Vídeň (dva týdenní pobyty) Univerzita Magdeburg (1 týden) Univerzita Bremen (1 týden) 2005: Univerzita Frankfurt am Main (1 týden) 2009: Pädagogische Hochschule Freiburg im Breisgau (1 měsíc) 2010: Univerzita Regensburg (1 týden) 2006: Pedagogická akademie Graz (1 týden)
Vybrané publikace
 • BAROKOVÁ, Jana. Kindheit im Zweiten Weltkrieg in der zeitgenössischen deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Ein Projekt. In Věra Janíková, Renate Seebauer. Bildung und Sprachen in Europa. 1. vyd. Münster: LIT Verlag, 2013. s. 45-54. ISBN 978-3-643-50505-7. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Deutschsprachige Kinder- und Jugendliteratur. Kindheit im Zweiten Weltkrieg anhand der ausgewählten literarischen Texte. 2013. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Neue Tendenzen in der gegenwärtigen deutschsprachigen problemorientierten Jugendliteratur. 2013. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Reflexion der jüdischen Kindheit in Ein Buch für Hanna von Mirjam Pressler. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. 2013, roč. 6/2013, 1,2, s. 2-12. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Überlegungen zum literarischen Stoff des Telemach. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno, 2012, roč. 5, č. 2, s. 90-98. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Lucia Sabova: Problematik der weiblichen Identität in den Erzählungen von Sophie Mereau. Brno: Redakční rada časopisu "Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache", 2012. 81 s. Brünner Hefte č. 1. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Die deutsche und österreichische Kinder- und Jugendliteratur. In Seminář v Mahenově knihovně Brno pro knihovníky Jihomoravského kraje. 2012. doi:. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Nathan und seine Kinder von Mirjam Pressler. Adaption des dramatischen Gedichtes Nathan der Weise von Gotthold Ephraim Lessing für Kinder. Germanica Wratislaviensia. 2012, roč. 137, č. 2, s. 27-35. ISSN 0239-6661. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Das Bild der Halbstarken in den Romanen "Der Ring" von Herbert Plate und "Vorstadtkrokodile" von Max von der Grün. In Iwona Bartoszewicz, Marek Halub, Eugeniusz Tomiczek. Akzente und Konzepte. Wroclaw: Wydawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2011. s. 35-45, 10 s. ISBN 978-83-229-3231-5. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Gattungen der Kinder- und Jugendliteratur. Ihre Charakteristik und Geschichte samt Leseproben. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 71 s. ISBN 978-80-210-5472-1. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Der Zweite Weltkrieg als Thema der österreichischen zeitgenössischen Kinder- und Jugendliteratur. In Učitelská mobilita v rámci programu Erasmus. 2011. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Darstellung der jüdischen und nichtjüdischen Kriegskindheit und -jugend in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 2-13, 11 s. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Rezeption der österreichischen Gegenwartsliteratur für Kinder und Jugend in der tschechischen Kinder- und Jugendliteratur. In Aktion Tschechische Republik-Österreich. 2011. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Ausgewählte Kapitel aus der Kinder- und Jugendliteratur der deutschsprachigen Länder : für den Unterricht an der Pädagogischen Fakultät der Masaryk- Universität in Brünn. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. 79 s. ISBN 9788021052574. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Sprachspiele von Paul Maar im Unterricht. Ein Unterrichtsvorschlag. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 3, č. 1, s. 2-11. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana a Roland WAGNER. Gastdozentur im Bereich Kinder- und Jugendliteratur: Curriculumsinnovation, Wissenstransfer und internationale Kooperation am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der PdF MU. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2010, roč. 3, č. 1, s. 122-126, 4 s. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Tschechische Mädchenliteratur der Sechzigerjahre (Helena Šmahelová, Stanislav Rudolf, Valja Stýblová, Věra Adlová, Iva Hercíková und Alena Santarová). In Mairbäurl, G.; Seibert, E. (eds.). Kindheit zwischen West und Ost. Bern: Peter Lang, 2010. 13 s. ISBN 978-3-0343-0560-0. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Zur Rezeption tschechischer Kinder- und Jugendliteratur seit 1989 bis zur Gegenwart. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 1, s. 2-10. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Kindheit im Zweiten Weltkrieg. In Internationale Deutschlehrertagung in Jena. 2009. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Deutsche zeitgeschichtliche Jugendliteratur der letzten Jahre. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2, č. 2, s. 2-10. ISSN 1803-4411. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Der Zweite Weltkrieg als Thema der tschechischen Kinder- und Jugendliteratur am Beispiel ausgewählter Prosatexte. In Kriegs- und Nachkriegskindheiten. První vydání. Frankfurt am Main (Deutschland): Peter Lang, 2008. s. 327-335. ISBN 978-3-631-57456-0. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Adaptace v německé literatuře. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2008, roč. 13, č. 4, 5 s. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Bichselovy hloubavé příběhy. Reisner Martin, Zítková Jitka. Ladění. 2007, roč. 11, 4/2006, s. 25-27, 2 s. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Cizost v německé dětské literatuře. Ladění. Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2007, Neuveden, 1/2007, 2 s. ISSN 1211-3484. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Vzory dětství v rakouské literatuře. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2007. info
 • BAROKOVÁ, Jana. Dětství mezi Východem a Západem. Ladění. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2005, roč. 9(14), 4/2004, s. 39-40. ISSN 1211-3484. info

31. 3. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info