doc. Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.

vedoucí výzkumné skupiny – Výzkumná skupina Lenky Zajíčkové


kancelář: bud. C/C2.03a
Purkyňova 656/123
612 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 541 149 223
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Lenka Zajíčková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika plazmatu
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 7. 2009
Habilitační práce (veřejná část) Plasma Processing and Characterization of Thin Films and Nanostructures
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Jaroslav Vlček, CSc. (FAV ZČU Plzeň)
prof. Ing. Stanislav Pekárek, CSc. (ČVUT Praha)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského Bratislava)
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 5. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jan Janča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (VUT Brno)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (PřF UJEP Ústí nad Labem)
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc. (JčU České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 27. 5. 2009