doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.


kancelář: 253
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4407
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta Masarykovy univerzity
Obor řízení Ústavní právo a státověda
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 5. 2013
Datum ukončení řízení 1. 6. 2015
Habilitační práce (veřejná část) Právo na spravedlivý proces
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. (Právnická fakulta UK v Praze)
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. (Senát Parlamentu ČR)
prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 24. 11. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (MU - Právnická fakulta)
prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. (Paneurópská vysoká škola)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR)
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. (Senát Parlamentu ČR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 7. 4. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info