doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.

Zástupce přednosty ústavu – Farmakologický ústav


Kamenice 753/5
Brno
Kancelář: bud. A19/331

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4531
E-mail: jurica@med.muni.cz
Projekty

Experimentální farmakologický vývoj v neuropsychiatrii a onkologii (MUNI/A/1284/2015)

Řešitel na MU: PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Inovace předmětu Základy farmakologie - Kazuistiky (MUNI/FR/1782/2014)

Řešitel na MU: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Nové farmakologické mechanizmy v preklinickém i klinickém vývoji léčiv (MUNI/A/1116/2014)

Řešitel na MU: PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Farmakodynamické, farmakokinetické a farmakogenetické přístupy v preklinické fázi výzkumu a vývoje léčiv (MUNI/A/0886/2013)

Řešitel na MU: PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2014
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2012 — 12/2014
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)

Neurofarmakologické a farmakokinetické mechanizmy v animálních modelech neuropsychiatrických onemocnění (MUNI/A/0701/2012)

Řešitel na MU: PharmDr. Jana Rudá, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2013 — 12/2013
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Miniaturizovaný systém pro "on-line" studie metabolismu léčiv založený na kapilární elektroforéze (GAP206/10/0057)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2010 — 12/2013
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Vliv farmakogenetických a farmakokinetických faktorů na účinnost a bezpečnost terapie prvních epizod schizofrenie (NS9676)

Řešitel na MU: doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2009 — 12/2011
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2008-2011

Využití kapilární elektroforézy pro studium metabolismu léčiv (GA203/06/0047)

Řešitel na MU: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Přírodovědecká fakulta
Období řešení:
1/2006 — 12/2008
Investor/Program:
Grantová agentura ČR / Standardní projekty

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info