Mgr. Miroslav Dejmal, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Miroslav Dejmal narozen 2.8.1984 ve Frýdku–Místku
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011 - 2019: Doktorský studijní obor archeologie na FF MU
  2008 - 2011: Magisterský studijní obor archeologie na FF MU
  2004 - 2008: Bakalářský studijní obor archeologie na FF MU
Přehled zaměstnání
 • 2008–dosud Archeolog ve společnosti Archaia Brno o.p.s.
  2007–2008 Účast na ZAV společnosti Archaia Brno o.p.s – pozice asistent archeologického výzkumu.
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2019-2021: Řešitel v rámci projektu v programu ÉTA TAČR, Úloha milířišť z hlediska kulturního dědictví a ochrany krajiny. TL02000160
  2018-2021: Řešitel v rámci projektu v programu ÉTA TAČR, Městské parky jako kvalitní sociální a přírodní prostředí pro život. TL01000286.
  2013-2015: Člen řešitelského týmu v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI, Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku, sekce feudální sídla.
  2011-2014: Odborný pracovník v rámci standardního grantového projektu GAČR: Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě, P405/11/1729.
Vybrané publikace
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Miroslav PLAČEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ a Michal VÁGNER. Dokumentace torzálních feudálních sídel. 2017. URL info
 • DEJMAL, Miroslav, Miroslav PLAČEK a Michal VÁGNER. Mapa feudálních sídel regionu Českomoravské vrchoviny. 2017. URL info
 • DEJMAL, Miroslav, Aleš KNÁPEK, Barbora MACHOVÁ, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK a Michal VÁGNER. Opevnění v poloze "Na šancích" u Ledče nad Sázavou. Studia Archaeologica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 21, č. 1, s. 185-205. ISSN 1805-918X. doi:10.5817/SAB2016-1-8. Digitální knihovna FF info
 • DEJMAL, Miroslav, Vojtěch NOSEK, Michaela PRIŠŤÁKOVÁ, Jakub ŠIMÍK a Michal VÁGNER. Mapování středověku : Obléhaný hrad Holoubek v prostředí ArcGIS. Arc-Revue, Praha: Arcdata Praha, 2016, roč. 25, č. 4, s. 19-21. ISSN 1211-2135. URL info
 • BAJER, Aleš, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Miroslav DEJMAL, Jana MAZÁČKOVÁ, Klára ŠABATOVÁ, Kateřina TĚSNOHLÍDKOVÁ, Lenka LISÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Jan PETŘÍK, Miroslav PLAČEK, Michal RYBNÍČEK, Michal VÁGNER a David ZIMOLA. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. 2016. URL info
 • BAJER, Aleš, Richard BÍŠKO, Miroslav DEJMAL, Petr HRUBÝ, Karel MALÝ, Jana MAZÁČKOVÁ, Barbora MACHOVÁ, Peter MILO, Miroslav PLAČEK, Klára ŠABATOVÁ, Jakub TĚSNOHLÍDEK, David ZIMOLA, Alena ŽAHOURKOVÁ a Petr HEJHAL. Historická krajina Českomoravské vrchoviny. Osídlení od pravěku do sklonku středověku. Jihlava: Muzeum Vysočiny Jihlava, 2016. 247 s. ISBN 978-80-86382-52-4. URL info
 • PLAČEK, Miroslav, Miroslav DEJMAL a A KOLEKTIV. Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě. Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015. 382 s. ISBN 978-80-905546-3-4. info
 • DEJMAL, Miroslav a Tomasz CYMBALAK. Brick spit-supports – a little known part of kitchen furnaces. Forum Urbes Medii Aevi, Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2015, IX, č. 2, s. 272-289. ISSN 1803-1749. info
 • DEJMAL, Miroslav, Lenka LISÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ, Aleš BAJER, Libor PETR, Petr KOČÁR, Romana KOČÁROVÁ, Ladislav NEJMAN, Michal RYBNÍČEK, Zdeňka SŮVOVÁ, Randy CULP a Hanuš VAVRČÍK. Medieval Horse Stable; The Results of Multi Proxy Interdisciplinary Research. PLOS One, San Francisco: Public Library of Science, 2014, roč. 9, č. 3, s. 1-12. ISSN 1932-6203. doi:10.1371/journal.pone.0089273. URL info
 • HOCH, Aleš a Miroslav DEJMAL. Dřevěné provozní vybavení z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 39, č. 1, s. 257-271. ISSN 0231-5823. URL info
 • DEJMAL, Miroslav a Ctibor OSTRÝ. Veselí nad Moravou, od osady k městu. In Forum Urbes Medii Aevi. Brno: Archaia Brno o.p.s., 2014. s. 32-45, 14 s. ISBN 978-80-905546-2-7. info
 • DEJMAL, Miroslav a Aleš HOCH. Kožené artefakty z hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 38, č. 2, s. 653-671. ISSN 0231-5823. info
 • BAJER, Aleš, Miroslav DEJMAL, Lenka LISÁ, Petr KOČÁR, Romana KOČÁROVÁ, Miriam NÝVLTOVÁ FISÁKOVÁ a Libor PETR. Středověká stáj ve světle moderních environmentálních metod, příkladová studie Veselí nad Moravou. Živá archeologie- (Re)konstrukce a experiment v archeologii, Univerzita Hradec Králové, 2013, 15/2013, s. 39-44. ISSN 1213-1628. info
 • DEJMAL, Miroslav a Hynek ZBRANEK. Nález potravinářské pece z přelomu 12. a 13. století z Kopečné ulice v Brně. Archeologia technica, Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, roč. 24, č. 1, s. 14-16. ISSN 1805-7241. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, David MERTA, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK. Využití nedestruktivních metod při systematickém záchranném archeologickém výzkumu Horní tvrze v Kestřanech. In Ondřej Chvojka. ARCHEOLOGICKÉ PROSPEKCE A NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE v Jihočeském kraji, kraji Vysočina, Jihomoravském kraji a v Dolním Rakousku Sborník z konference, Jindřichů v Hradec 6. 3. – 7. 3. 2013, Archeologické výzkumy v Jižních Čechách, Supplementum 9. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013. s. 77-86, 10 s. ISBN 978-80-87311-43-1. info
 • DEJMAL, Miroslav, Jiří GRÜNSEISEN, Michal VÁGNER a Hynek ZBRANEK. Zámecká jízdárna v Lednici - záchranný archeologický výzkum. Forum Urbes Medii Aevi, Brno: ARCHAIA Brno o.p.s., 2013, VII., č. 2, s. 204-215. ISSN 1803-1749. info
 • DEJMAL, Miroslav. Struktura vrcholně stedověkého osídlení ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno: Masarykova Univerzita, 2012, roč. 37/12, č. 1, s. 209-234. ISSN 0231-5823. info
 • DEJMAL, Miroslav. Pyrotechnologická zařízení na předhradí hradu ve Veselí nad Moravou. Archeologia technica, Brno: Technické muzeum v Brně, 2012, roč. 23, č. 1, s. 91-98. ISSN 1805-7241. info
 • DEJMAL, Miroslav a David MERTA. Výzkum hradu ve Veselí nad Moravou. Archaeologia historica, Brno, 2011, roč. 36/11, č. 1, s. 125-137. ISSN 0231-5823. info
 • DEJMAL, Miroslav a Marek PEŠKA. Nález dvou potravinářských pecí z 12. století z ulice Bašty v Brně. In Merta, O.. Archaeologia technica 21. Brno: Technické muzeum v Brně, 2010. s. 113-122, 152 s. ISBN 978-80-86413-69-3. info

10. 6. 2020