doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva


kancelář: 220
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4533
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo a právo životního prostředí
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 18. 12. 2008
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Právní prostředky a cesty k řešení starých ekologických zátěží
Oponenti habilitační práce JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (Ministerstvo zahraničních věcí)
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
JUDr. Ing. Filip Dienstbier, Ph.D. (UP v Olomouci - Právnická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 25. 11. 2009
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. (UK v Praze - Právnická fakulta)
Členové doc. JUDr. Soňa Košičiarová, Ph.D. (Trnavská univerzita v Trnave - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (MU - Právnická fakulta)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. (Ministerstvo zahraničních věcí)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 4. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info