doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

docent – Oddělení mikrobiologie


kancelář: bud. E25/334
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3396
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Molekulární biologie a genetika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 2. 2022
Datum ukončení řízení 1. 4. 2023
Habilitační práce (veřejná část) Engineering bacteria, their enzymes, and metabolic pathways for biotechnological processing of waste compounds
Oponenti habilitační práce prof. Dr. Ing. Petra Patáková (Ústav biotechnologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR)
prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (Fakulta chemická, VUT v Brně)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 1. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. (Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta UK)
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. (Ústav chemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha)
Dr. Jose Jiménez Zarco (Faculty of Natural Sciences, Department of Life Sciences, Imperial College London, UK)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 22. 2. 2023

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info