doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

docent – Ústav slavistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. A/A.307
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3677
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Lingvistika konkrétních jazyků (slovanské jazyky)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2013
Datum ukončení řízení 1. 10. 2013
Habilitační práce (veřejná část) Dynamika jazykových procesů v transformačním a posttransformačním období vývoje ruské společnosti
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Jozef Sipko, Ph.D. (PU v Prešově - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
doc. PaedDr. Blažena Rudincová, CSc. (OU v Ostravě - Filozofická fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 3. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Stanislav Žaža, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Jozef Sipko, Ph.D. (PU v Prešově - Filozofická fakulta)
prof. Ludmila Stěpanova, CSc. (UP v Olomouci - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Natália Korina, CSc. (UKF v Nitře - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 13. 6. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info