prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.


Kancelář: bud. A29/421
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3194, 605 510 953
E‑mail:
Školitel

Obor: Ekotoxikologie

školitel doktorských studentů
Adam Jonáš absolvent 2016, téma: Zebrafish embryo assay and its application in the research of chemical mixtures
Lukáš Kohút téma: Experimentální hodnocení a modelování účinků směsí chemických látek
Petra Kubincová téma: Biochemické a buněčné mechanismy toxicity cizorodých látek ovlivňujících hormonální rovnováhu
Petra Labohá absolvent 2014, téma: Bioassays for studies of specific toxicity in mixtures of environmental contaminants
Tek Jung Mahat téma: Analyses of effective spatial scales for anthropogenic activities in river basins
Petr Masner téma: Ekotoxikologické a ekologické hodnocení kontaminace ve vodním prostředí
Zdena Moosová téma: Studium biologických účinků a toxicity zajímavých metabolitů sinic
Michael Pescheck téma: Online determination of microbial and cellular metabolism activity by a novel electrochemical bioactivity-measuring-system - activity studies from biotechnological processes and toxicological investigations with the view of reducing animal testing
Pavel Piler absolvent 2017, téma: Expozomové kohortové studie těhotenství a dětství a jejich význam pro poznání zdravotních účinků chemické expozice
Eliška Rozmánková téma: Nové skupiny pesticidů a jejich směsi: jaká jsou rizika pro necílové vodní organismy?
Soňa Smetanová absolvent 2014, téma: Modelling of toxic effects of mixtures at different levels of biological organisation
Eva Trávníčková téma: Studium vlastnostní a biologických účinků nových typů nanokompozitních materiálů
Konzultant doktorských studentů
Aneta Dydowiczová téma: Využití automatické obrazové analýzy buněk ke studiu biologických účinků chemických látek
Barbora Javůrková absolvent 2013, téma: Biotesty pro sledování přítomnosti hormonálně aktivních látek v environmentálních vzorcích
Barbara Kubíčková téma: Health risks of natural toxins in drinking waters
Olga Popova téma: Experimentální testování environmentálních preferencí a citlivosti vůči stresorům u vodních bezobratlých
Jan Raška téma: In vitro hodnocení účinků environmentálních kontaminantů na tkáňovou homeostázu
Anna Segečová téma: Use of photoautrophic cultures for high throughput screening of toxic compounds by fluorescence imaging
Eliška Sychrová absolvent 2017, téma: Endokrinní toxicita a ekotoxicita sinic a dalších agens ve vodním prostředí

Obor: Chemie životního prostředí

školitel doktorských studentů
Ondřej Adamovský absolvent 2010, téma: Bioakumulace a efekty cyanotoxinů v akvatickém ekosystému
Maher Haeba absolvent 2008, téma: Environmental endocrine disruption – experimental models and assessment
Jiří Kohoutek absolvent 2010, téma: Nové a málo prostudované bioaktivní metabolity cyanobakterií
Jiří Novák absolvent 2008, téma: Endocrine discruptive potential of complex environmental samples
Kateřina Nováková absolvent 2012, téma: Biochemické mechanismy toxicity cyanobakterií
Pavel Odráška absolvent 2013, téma: Hodnocení zdravotních rizik spojených s přípravou a aplikací cytostatických léčiv
Marcel Schneider téma: Water treatment operations to remove natural toxins from surface water
Iva Sovadinová absolvent 2006, téma: Toxicita xenobiotik zprostředkovaná přes jaderné receptory

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info