MUDr. Martina Bočková, Ph.D.


kancelář: bud. E35/2S043
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 543 182 683
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Bočková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Neurologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení habilitační komise navrhla jmenování
Datum zahájení řízení 23. 4. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Význam elektroencefalografie ve funkčním mapování kortikální a subkortikální aktivity lidského mozku
Oponenti habilitační práce doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D. (Ústav lékařské biofyziky, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova)
doc. MUDr. Matej Škorvánek, PhD. (Neurologická klinika UPJŠ LF a UNLP, Košice, SK)
prof. MUDr. Peter Valkovič, Ph.D. (II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, Nemocnica akademika L. Dérera)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 6. 2020 | Hodnocení Přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc)
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD. (Neurologická klinika Univerzity Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine)
prof. MUDr. Jan Roth, CSc. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko Komise