doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.

docent – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/02009
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6450
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Cempírek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 13. 9. 2016
Datum ukončení řízení 1. 11. 2017
Habilitační práce (veřejná část) Natural Al-rich borosilicates - petrology, mineralogy and crystal chemistry
Důvod pro omezení zveřejnění práce: omezení licence
Oponenti habilitační práce Prof. Adam Pieczka (AGH University of Science and Technology, Krakow)
Prof. Darrell Henry (Louisiana State Univesity)
prof. Milan Rieder, Ph.D. (PřF UK Praha)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 5. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové RNDr. Igor Broska, DrSc. (Ústav vied o Zemi SAV Bratislava)
prof. Ing. Shah Wali Faryad, CSc. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Mgr. Jiří Konopásek, PhD. (University of Tromso, Norsko)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 4. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info