Tomáš Čech, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Pedagogika
Fakulta zajišťující řízení Pedagogická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 12. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc. (UKF v Nitre - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. (UHK - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Jiří Semrád, CSc. (ČVUT v Praze - Masarykův ústav vyšších studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 3. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (MU - Pedagogická fakulta)
Členové doc. PhDr. Vratislava Černíková, CSc. (TUL - Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická)
doc. PhDr. Jaroslav Balvín, CSc. (UKF v Nitře - Fakulta sociálních věd a zdravotnictví)
doc. PhDr. Julius Sekera, CSc. (OU - Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. (Institut mezioborových studií Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 4. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info