Tomáš Čech, Ph.D.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.; narozen 31.ledna 1974 v Přílepech
Pracoviště na MU
 • Filozofická fakulta MU, Psychologický ústav (2015-2019)
 • Pedagogická fakulta MU, Katedra sociální pedagogiky (2002-2015)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011: habilitační řízení v oboru Pedagogika, habilitační práce s názvem Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol;
 • 2005: státní doktorská zkouška v oboru Pedagogika a obhajoba disertační práce s názvem Protidrogová výchova a její realizace v podmínkách primárního stupně základních škol;
 • 2000: státní rigorózní zkouška v oboru Speciální pedagogika a obhajoba rigorózní práce s názvem Stav a příčiny záškoláctví na zvláštních školách v Brně;
 • 1999: státní zkouška v oboru Učitelství pro 1.stupeň ZŠ - speciální pedagogika (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta), obhajoba diplomové práce s názvem Využití folklorního odkazu obce Rusavy v práci s mentálně postiženými.
Další odborná kvalifikace
 • 2014: závěrečná zkouška v rekvalifikačním programu Zdravotník zotavovacích akcí (ZDrSEM - první pomoc zážitkem, o.s.)
 • 2009: závěrečná zkouška v třísemestrovém kurzu Studium prevence sociálně patologických jevů (Sdružení Podané ruce, o.s.)
 • 2006: závěrečná zkouška z etopedie (rozšiřující studium speciální pedagogiky - Pedagogická fakulta MU)
 • 2006: závěrečná zkouška a obhajoba závěrečné práce ve dvouletém vzdělávacím programu Lektor a interpret tanečních a hudebních lidových tradic (Národní ústav lidové kultury ve Strážnici)
 • 1994: statní maturitní zkouška v oboru Pedagog předškolní a mimoškolní výchovy (Vyšší a střední pedagogická škola v Kroměříži)
 • Instruktor školního lyžování a vodní turistiky
Přehled zaměstnání
 • 2015 - 2018: docent (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a sociálních studií)
 • 2015 - 2020: docent (Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání)
 • 2015 - 2018: docent (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Psychologický ústav)
 • 2002 - 2015: docent, odborný asistent, tajemník katedry (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra sociální pedagogiky)
 • 2012 - 2013: vědecký pracovník (D2) ve výzkumném záměru s názvem Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)
 • 2005 - 2011: vědecký pracovník (D1) ve výzkumném záměru s názvem Škola a zdraví pro 21. století (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)
 • 1999 - 2003: interní doktorand (Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta)
Pedagogická činnost
 • Sociální patologie a prevence, etopedie, pedagogika volného času, propedeutika speciální pedagogiky, pedagogická psychologie, společenskovědní základ pro psychology.
Vědeckovýzkumná činnost
 • Hlavní řešitel projektu ZD-ZDOVA1-011 Primární prevence duševních poruch u dětí v období rané adolescence (Norway Founds). Doba řešení 2021-2024. Výzkum v oblasti duševního zdraví dětí v období rané adolescence.
 • Spoluřešitel (D2) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU MSM0021622443 Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2012-2013)
 • Spoluřešitel (D1) výzkumného záměru Pedagogické fakulty MU MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století (2005-2011)
 • Řešitel fakultního grantového projektu MUNI/41/001/2009 s názvem Motivace a přístupy školních metodiků prevence na základních školách k výkonu funkce a realizaci preventivních aktivit (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel fakultního grantového projektu MUNI/41/007/2009 s názvem Mobbing a bossing ve školním prostředí – kvalitativní výzkum fenoménu v českých školách (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel fakultního grantového projektu MUNI/41/001/2008 s názvem Primární prevence rizikového chování – implementace do výuky a školních vzdělávacích programů na prvním stupni ZŠ (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel fakultního grantového projektu MUNI/41/005/2008 s názvem Mobbing a bossing ve školním prostředí (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (1/07) s názvem Primární prevence rizikového chování a protidrogová problematika - zkušenosti ze závádění do školních vzdělávacích programů (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (3/07) s názvem Transgenerační přenos české lidové kultury v krajanských souborech v zahraničí (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (4/06) s názvem Prevence rizikového chování a protidrogová problematika v Rámcových vzdělávacích programech ZV (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (T 46/2004) s názvem Koordinátor preventivních aktivit na I. stupni ZŠ - pokračující (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (84/2003) s názvem Koordinátor preventivních aktivit na I. stupni ZŠ (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Řešitel grantového projektu (20/02-C) s názvem Volný čas jako efektivní prevence sociálně patologických jevů (Pedagogická fakulta MU)
 • Řešitel grantového projektu (24/01) s názvem Pohybové činnosti dětí mladšího školního věku ve volném čase (Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (18/06) s názvem Sociální pedagog - profilování profese ve vztahu k jiným pedagogických pracovníkům (Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (T 44/2004) s názvem Kabinet multikulturní výchovy (Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (T 42/2004) s názvem Kurzy pedagogické přípravy romských asistentů (Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (T 44/2004) s názvem Kabinet multikulturní výchovy (Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (72/2003, T 45/2004) s názvem Akreditace denního bakalářského a následného magisterského studia sociální pedagogiky (Transformační a rozvojové programy - MŠMT, Pedagogická fakulta MU)
 • Spoluřešitel grantového projektu (60/2003) s názvem Bakalářské studium oboru sociální pedagogika se zaměřením na volný čas v kombinované formě studia (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Spoluřešitel grantového projektu (62/2003) s názvem Virtuální studovna (elektronicko-dokumentová podpora kombinovaných forem studia) (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Spoluřešitel grantového projektu (84/2003) s názvem Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Spoluřešitel na grantovém projektu (36/2002) s názvem Virtuální studovna (elektronicko-dokumentová podpora kombinovaných forem studia) (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
 • Spoluřešitel grantového projektu (58/2002) s názvem Kurz pedagogického vzdělávání romských asistentů (Transformační a rozvojové programy - MŠMT)
Zahraniční akademické stáže a pobyty
 • 2022 - Řecko (Mytilene, University of Aegean)
 • 2021 - Kazachstán (Pavlodar, Torayghyrov University)
 • 2019 - Slovinsko (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta)
 • 2018 - Japonsko (Kyoto Sangyo University, Faculty of Foreign Studies)
 • 2018 - Jihoafrická republika (Cape Peninsula University of Technology, Faculty of Education)
 • 2018 - Belgie (University College Leuven-Limburg)
 • 2017 - Rusko (Petropavlovsk-Kamčatskij, Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet imeni Vitusa Beringa)
 • 2017 - Kazachstán (Pavlodar, Pavlodarskij gosudarstvennyj universitet imeni S.Toraygyrova)
 • 2017 - Švédsko (Falun, Högskolan Dalarna)
 • 2016 - Indonésie (Universitas Trunojoyo Madura)
 • 2015 - Island (Reykjavík, InterCultural Iceland)
 • 2014 - Portugalsko (Coimbra, Escola Superior de Educação de Coimbra)
 • 2014 - Řecko (Patra, University of Patras; School of Humanities and Social Sciences)
 • 2013 - Portugalsko (Porto, Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti)
 • 2013 - Finsko (Jyväskylä, Humak University of Applied Sciences)
 • 2013 - Finsko (Turku, Novia University of Applied Sciences)
 • 2012 - Itálie (Bologna, Univerità di Bologna)
 • 2011 - Dánsko (Odense, University College Lillebælt)
 • 2010 - Slovensko (Bratislava, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta)
 • 2010 - USA (Anchorage, University of Alaska Anchorage, College of Education)
 • 2010 - Itálie (Roma, Università Pontificia Salesiana)
 • 2009 - Rusko (Petropavlovsk-Kamčatskij, Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet imeni Vitusa Beringa)
 • 2008 - Slovensko (Bratislava, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta)
 • 2008 - Kanada (Ottawa, Carleton University, School of Social Work)
 • 2008 - Rusko (Novorossijsk, Slavjanskij gosudorstvěnnyj pedagogičeskij institut)
 • 2008 - Polsko (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • 2007 - Německo (Universität Regensburg)
 • 2007 - Kanada (Vancouver, University of British Columbia)
 • 2007 - Kuba (Santiago de Cuba, Universidad de Oriente)
 • 2006 - Slovensko (Bratislava, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta)
 • 2006 - Polsko (Poznań, Uniwersytet Adama Mickiewicza)
 • 2005 - Velká Británie (Goldsmiths College, University of London)
 • 2004 - Velká Británie (London, Brooklands College)
 • 2003 - Irsko (Dublin, Mater Dei College)
 • 2003 - Polsko (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • 2002 - Německo (Universität Osnabrück)
 • 2002 - Slovensko (Bratislava, Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta)
 • 2001 - Nizozemí (Hogeschool Hengelo)
 • 2000 - Polsko (Wrocław, Uniwersytet Wrocławski)
 • 1998 - Irsko (University College Dublin)

  Přednášky a účast na zahraničních konferencích a odborných setkáních:

 • Arménie - Jerevan (University of Yerevan), European Conference on Educational Research (ECER 2022)
 • Španělsko - Sevilla, 11th Annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 2018)
 • Jihoafrická republika - Cape Town, World Educational Research Association Congress (2018)
 • Turecko - Kuşadası, 9th World Conference on Psychology, Counselling and Guidance (2018), Samsun, Ayvacık Halk Eğitimi Merkezi (2016)
 • Velká Británie - Derby, University of Derby, College of Education (2016)
 • Portugalsko - Santo Tirso, Agrupamento de Escolas Tomaz Pelayo (2015)
 • Singapur - National Institute of Education (2009)
 • Kanada - University of Ottawa, Faculty of Arts (2008), University of Montreal, Faculty of Education (2008)
 • Německo - Universität Paderborn, Fakultät für Kulturwissenschaften (2009)
 • Bulharsko - Sofijskij Univesitet Sv. Kliment Ochridski, fakultet Pedagogika (2008)
 • Rusko - St. Petersburg, Akademija postdiplomnogo pedagogičeskogo obrazovanija (2006)
 • Velká Británie - University of Kent, Canterbury (2005)
 • Polsko - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg (2013); Uniwersytet Pedagogiczny, Krakow (2011); Akademia Podlaska, Siedlce (2008); Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz (2007), Uniwersytet Wrocławski Wrocław (2011, 2005, 2000)
 • Slovensko - Pedagogická fakulta UK Bratislava (2006-2010, 2001-2004), Pedagogická fakulta PU Prešov (2003), Pedagogická fakulta TU Trnava (2007), Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU Trnava (2005), Filozofická fakulta UCM Trnava (2012)
Univerzitní aktivity
 • Koordinátor pobytů zahraničních studentů v rámci projektu Erasmus (2005-2015)
 • Člen oborové rady Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Pedagogické fakulty MU (2002-2015)
 • Člen Pedagogické rady Pedagogické fakulty MU (zástupce za obor Sociální pedagogika - 2006-2015)
 • Člen Akademického senátu Pedagogické fakulty MU (2002-2008)
Mimouniverzitní aktivity
 • Předseda České pedagogické společnosti (2009-2017), místopředseda společnosti (2017-2022), člen výkonného výboru (od r. 2022), člen hlavního výboru (od r.2009), předseda pobočky Brno (2009-2015)
 • Předseda krajské odborné komise SOČ (obor Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času - 2007-2015)
 • Člen výkonného výboru Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času (2005-2015)
 • Člen České asociace pedagogického výzkumu (od r. 2013);
 • Člen mezinárodní organizace Society for Public Health Education (SOPHE; od r. 2008);
 • Externí lektor pro Sdružení podané ruce o.s., Institut expertních služeb I.E.S. (od r. 2008)
 • Spolupráce na přípravě a organizaci léčebných pobytů pro zdravotně oslabené děti (1998-2013, VZP ČR)
Ocenění vědeckou komunitou
 • Člen vědecké rady Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity (od r. 2017)
 • Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (2015-2019)
 • Člen vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati Zlín (2014-2015)
 • Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové (od. r. 2012)
 • Člen vědecké redakce nakladatelství Gaudeamus (od r. 2012)
 • Člen redakční rady časopisu Social Pathology and Prevention (od r. 2015)
 • Člen redakční rady časopisu The New Educational Review (od r. 2014-2019)
 • Člen redakční rady časopisu Pedagogická orientace (od r. 2009); předseda redakční rady časopisu (2009-2012)
 • Člen redakční rady Czech-polish historical and pedagogical journal (2009-2015)
 • Člen redakční rady časopisu Komenský (2002-2012)

  Zvané a vyžádané přednášky v zahraničí:

 • University of Aegean (Řecko, Mytilene, březen 2022)
 • Torayghyrov University (Kazachstán, Pavlodar, listopad-prosinec 2021)
 • Kyoto Sangyo University, Faculty of Foreign Studies (Japonsko, Kyoto, září 2018)
 • Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet imeni Vitusa Beringa (Rusko, Petropavlovsk-Kamčatskij, září 2017)
 • Universitas Trunojoyo Madura (Indonésie, 7., 14. 9. 2016)
 • University of Patras, School of Humanities and Social Sciences, Patra (Řecko, 21. 10. 2014)
 • Superior de Educação de Paula Frassinetti, Porto (Portugalsko, 11. - 15. 11. 2013)
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Elbląg (Polsko, 23. 5. 2013)
 • Novia University of Applied Sciences, Turku (Finsko, 15. - 18. 4. 2013)
 • University College Lillebælt, Odense (Dánsko, listopad 2011)
 • Uniwersytet Wrocławski, Institut Pedagogiki (Polsko, 22. 11. 2011)
 • University of Alaska Anchorage, College of Education (USA, 15. a 20. 7. 2010)
 • Universität Paderborn, Fakultät für Kulturwissenschaften (Německo, listopad 2009)
 • Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet imeni Vitusa Beringa (Rusko, Petropavlovsk-Kamčatskij, září – říjen 2009)
 • Carleton University, School of Social Work (Kanada, Ottawa, září – říjen 2008)
 • Slavjanskij gosudorstvěnnyj pedagogičeskij institut a Socjálno-pedagogičeskij koledž (Rusko, Novorossijsk, květen 2008)
 • Sofijskij Univesitet Sv. Kliment Ochridski, fakultet Pedagogika (Bulharsko, září 2008)
 • Pedagogická fakulta UK v Bratislavě (Slovensko, 2002-2010)

  Recenze knih:

 • SCHAUEROVÁ, Alena; MAŇÁKOVÁ, Magdalena a kol. Regionální folklor do škol 2. Strážnice: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, 2019. ISBN 978-80-88107-32-3.
 • SOJÁK, Petr. Osobnostní a sociální rozvoj aneb Strom, mozaika a vzducholoď. Praha : Grada, 2018. 208 s. ISBN 978-80-271-0342-3.
 • CAKIRPALOGLU, Panajotis; ŠMAHAJ, Jan; DOBEŠOVÁ-CAKIRPALOGLU, Simona; ZIELINA, Martin. Šikana na pracovišti v České republice. Teorie, výzkum a praxe. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, 176 s. ISBN 978-80-244-5080-3.
 • SEKERA, J. a kol. Osobnostní růst v podmínkách přípravy sociálních pedagogů na pedagogických fakultách v Ostravě a Hradci Králové. Ostrava : Ostravská univerzita, 2016, 100 s. ISBN 978-80-7464-895-3.
 • JŮNOVÁ, Iva; SLANINOVÁ, Gabriela (ed.) Možnosti uplatnění sociálního pedagoga/sociální pedagogiky v současné společnosti. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016. ISBN 978-80-7435-655-1.
 • VYHNÁLKOVÁ, Pavla; PLISCHKE, Jitka; ANDRYSOVÁ, Pavla. Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Oloumouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016. ISBN 978-80-244-4990-6.
 • PACHOLÍK, Viktor (ed.); LIPNICKÁ, Milena; MACHŮ, Eva; LEIX, Alicja; NEDĚLOVÁ, Martina. Specifika edukace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2015, 182 s. ISBN 978-80-7454-566-5.
 • JÁNSKÝ, P. Dítě s problémovým chováním a náhradní rodinná péče ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-534-9.
 • HOFERKOVÁ, S.; KALIBOVÁ, P.; PELCÁK, S. Perspektivy sociální pedagogiky v 21. století. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-407-6.
 • BRESTOVANSKÝ, M. Pedagogika volného času 2. Pedagogika zážitku a hra. Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2013, 102s. ISBN 978-80-8082-751-9.
 • LUKŠÍK, I.; LEMEŠOVÁ, M. Deti v ťažkých životných situáciách. Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2013, 160 s. ISBN 978-80-8082-762-5.
 • KAPLÁNEK, M. Animace. Studijní text pro přípravu animátorů mládeže. Praha : Portál, 2013. 104 s. ISBN 978-80-262-0565-4.
 • STONIŠOVÁ, P.; HERGEROVÁ, A. a kol. Zavádění preventivních opatření proti rizikovému chování ve škole. Praha : Národní ústav pro vzdělávání, školní poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 2013. 126 s. 978-80-87652-69-5.
 • BĚLÍK, V. Rizikové chování jako téma terciárního vzdělávání. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. ISBN 978-80-7435-237-9.
 • LUKEŠOVÁ, M.; RÝPAROVÁ, E. Způsoby prezentace tradiční lidové kultury v muzeích v přírodě. Strážnice : Národní ústav lidové kultury, 2012. 978-80-87261-8.
 • RYBIČKOVÁ, M; HLADÍK, J. (ed.) Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009, 458 s.978-80-7318-904-4.
 • MIČKOVÁ, H.; ŠERÁKOVÁ, H. Severní Amerikou od Vikingů po současnost, 1. díl. Brno : MU, 2009, 72 s. ISBN 978-80-210-4832-4.
 • ČINČERA, J.; KAPLÁNEK, M.; SÝKORA, J. Výchova a volný čas 4: Tři cesty k pedagogice volného času. Brno: Tribun, 2009. 129 s. ISBN 978-80-7399-611-6.
 • HRUBÁ, J. Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno : MSD, 2004, 68 s. ISBN 80-86633-15-2.
 • KOLEJKA, J. (ed.) Theme energy in primary school environmental education. Sborník příspěvků z 3. ročníku studentského semináře v rámci programu Sokrates-Erasmus. Brno : MU, 2004, 76 s. ISBN 80-210-3324-X.
 • WIEGEROVÁ, A. (ed.) Študentské fórum. Sborník z 5. ročníku studentské konference. Bratislava : PdF UK, 2002. ISBN 80-88868-78-5.

  Odborný redaktor a editor knih a sborníků:

 • JŮVOVÁ, A.; ČECH, T. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách. Brno: Česká pedagogická společnost & Univerzita Palackého v Olomouci, 2019. 213s. ISBN 978-80-905245-9-0.
 • ČECH, T.; KRAJČÍKOVÁ, L.; ŠIMÁNĚ, M. (ed.) Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017 [CD-ROM]. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017. ISBN 978-80-7509-503-9.
 • DOPITA, M.; ČECH, T. (ed.) Etika ve vědách o výchově [CD-ROM]. Olomouc : Univerzita Palackého, 2010, 395 s. ISBN 978-80-244-2654-9.
 • ČECH, T. (ed.) Výchova a volný čas 2. Brno : MSD, 2007, 216 s. ISBN 978-80-86633-97-8.
 • HRUBÁ, J. Čeština pro děti cizinců. Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin. Brno : MSD, 2004, 68 s. ISBN 80-86633-15-2.

  Editor monotématických čísel odborných časopisů:

 • ČECH, T., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., & PROCHÁZKA, M. (Eds.) Pedagogická orientace – Child in Network of Risks. Editování monotématického čísla časopisu. Pedagogická orientace 30, 2020, 4. ISSN 1211-4669.
 • MACKŮ, R., ČECH, T., & LOJDOVÁ, K. Pedagogická orientace – Leisure Education. Editování monotématického čísla časopisu. Pedagogická orientace 27, 2017, 4. ISSN 1211-4669.
Vybrané publikace
 • ČECH, Tomáš. Mobbing w środowisku pracy w czeskich szkołach podstawowych. In Chyczewska, A. et al. Mobbing i jego ofiary - aspekt psychologiczny, socjologiczny i prawny. Elbąg: Wydawnictwo Państwowej Vyzszej Szkoły Zawodowej, 2014. s. 71-80. ISBN 978-83-62336-31-9. info
 • ČECH, Tomáš a Michaela KRÁLOVÁ. A comparison of views of children and foster parents on the integration of a child into a family. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. České Budějovice: University of South Bohemia in Č.Budějovice, Faculty of Health and Social Studies and International Society of Applied Preventive Medicine, Vienna, 2013, roč. 2013, 1-2, s. 57-62. ISSN 1804-1868. info
 • ČECH, Tomáš. Dospívající v ústavní výchově a příprava na dospělost a život ve společnosti. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Eduacation of Students with Special Educational Needs. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 253-261. ISBN 978-80-210-5941-2. info
 • ČECH, Tomáš. Prevence. In Miovský, M. et al. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 107-112. Monografie. ISBN 978-80-87258-89-7. info
 • ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Socialnyj pedagog – jego obrazovanije i professionalnaja orientacija v Češskoj Respublike. In Frizen, M. A. (ed.). Socialnoe razvitije i stanovlenije ličnosti v obrazovatělnoj srede Kamčatskogo kraja. Petropavlovsk-Kamčatskij: Ministerstvo obrazovanija i nauki Kamčatskogo kraja, 2012. s. 53-63. ISBN 978-5-7968-0463-6. info
 • BAUMAN, Petr, Tomáš ČECH, Michal KAPLÁNEK a Zuzana SVOBODOVÁ. Volný čas a jeho různá pojetí v minulosti a v současnosti. In Kaplánek, M. (ed.). Čas volnosti - čas výchovy. Pedagogické úvahy o volném čase. 1. vyd. Praha: Portál, 2012. s. 15-56. ISBN 978-80-262-0450-3. info
 • ČECH, Tomáš. Wiedza w zakresie kompetencji kluczowych – wsparcie rozwoju kompetencji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w kontekście przemian szkolnictwa czeskiego. In Gasiorek, K.; Paśko, I. (ed.). Poznawanie świata w edukacji dziecka. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2012. s. 575-582. ISBN 978-83-7271-756-6. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a její preventivně-výchovná strategie jako předpoklad rozvoje kompetencí dětí. Prevence. Praha: Občanské sdružení Život bez závislosti, 2011, roč. 8, č. 7, s. 4-7. ISSN 1214-8717. info
 • ČECH, Tomáš. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 258 s. Škola a zdraví 21. ISBN 978-80-210-5448-6. info
 • ČECH, Tomáš. Dítě v těžké životní situaci a jeho odborná opora v českých školách. In Lukšík, I.; Smetanová, D. Deti v ťažkých životných situáciách. Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. s. 16-24. ISBN 978-80-223-3187-6. info
 • JANKOVÁ, Markéta a Tomáš ČECH. Češi v zahraničí - mezigenerační přenos české lidové kultury mezi členy krajanských spolků. Národopisná revue. Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 38-43. ISSN 0862-8351. info
 • ČECH, Tomáš a Daniel KANTOR. Fenomén mobbingu a bossingu v českých školách. Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2010, roč. 2010, č. 1, s. 64-78. ISSN 1335-1109. info
 • ČECH, Tomáš. Mobbing in primary schools and negative impact on school climate in the Czech Republic. 2010. info
 • ČECH, Tomáš. Competency of primary school teachers for the primary prevention of drug abuse with a view of the attitudes towards the topics of drug abuse prevention. In Řehulka, E. (ed.) School and Health 21: Papers on Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 357-364. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • ČECH, Tomáš. Mobbing in primary schools: effects on interpersonal relationships and school climate, options for protection and prevention. In Řehulka, E. (ed.) SCHOOL AND HEALTH 21 Papers on Health Education. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 347-356. ISBN 978-80-210-5260-4. info
 • ČECH, Tomáš a Lucie OBROVSKÁ. Mobbing jako negativní fenomén v prostředí školy a jeho právní opora pro obranu i prevenci. Prevence. Praha: ZIvot bez závislostí, o.s., 2010, roč. 7, č. 7, s. 6-9. ISSN 1214-8717. info
 • SOJÁK, Petr a Tomáš ČECH. Sociální pedagog jako odborná podpora učitele v transformující se škole. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách univerzitného vzdelávania [CD-ROM]. Bratislava: Občianske sdruženie V4, 2010. s. 183-191. ISBN 978-80-89443-00-0. info
 • ČECH, Tomáš. Socializační aspekty volného času. Vychovávateľ. Bratislava: Educatio, 2009, LVII, č. 5, s. 7-11. ISSN 0139-6919. info
 • ČECH, Tomáš. New trends in leisure-time education for healthy development of individual personality. In 2nd International Conference Character Development through Service and Experiental Learning [CD-ROM]. Singapore: National Institute of Education, 2009. s. 1-8. info
 • ČECH, Tomáš a Markéta JANKOVÁ. Transgenerational transfer of Czech folk culture among fellow countrymen abroad. Czech-polish historical and pedagogical journal. Brno: Masaryk Univesity, Faculty of Education, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 95-104. ISSN 1803-6546. info
 • ČECH, Tomáš. Elementary school teachers awareness of mobbing and their experience from the environment of Czech schools. In ŘEHULKA, E. et al. School and Health 21: Topical Issues in Health Education. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 219-226. ISBN 978-80-210-4930-7. info
 • ČECH, Tomáš. Povědomí učitelů základních škol o mobbingu a jejich zkušenosti z prostředí českých škol. In Řehulka, E. aj. Škola a zdraví 21: Aktuální otázky výchovy ke zdraví. Brno: MSD, 2009. s. 217-224. ISBN 978-80-210-5071-6. info
 • ČECH, Tomáš a Lenka ČERSTVÁ. Postavení a uplatnění sociálního pedagoga v oblasti pedagogických a pomáhajících profesí. In Soják, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 25-34. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • ČERSTVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Sociální pedagog a vize jeho uplatnění v základní škole. In Soják, P. (ed.) Symposium sociální pedagogiky na PdF MU 2. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 65-74. ISBN 978-80-210-4945-1. info
 • ŽALOUDÍKOVÁ, Iva, Drahoslava HRUBÁ, Irena ROTREKLOVÁ, Jaroslav ŘEZÁČ, Tomáš ČECH a Petr KACHLÍK. Normální je nekouřit. 5. díl. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 104 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5021-1. info
 • ČECH, Tomáš. Drogové závislosti a jejich prevence v základních školách z hlediska postojů učitelů. In Němec, J., Vojtová, V. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Education of Socially Disadvantaged Pupils. 1. vyd. Brno: MU, 2009. s. 273-280. Speciální pedagogika. ISBN 978-80-210-5033-4. info
 • ČECH, Tomáš. Prevention of Social and Pathological Symptoms with the Help of Leisure Time. In Piwowarczyk, M.; Podgórny, M. (ed.) Education and Integrative Process. Wrocław: ATUT, 2009. s. 151-158. Historical and Present Contexts. ISBN 978-83-7432-572-1. info
 • ČECH, Tomáš a Simona KORYČÁNKOVÁ. Aktualnyje voprosy pěrvičnoj profilaktiki narkozavisimosti v češskich načalnych školach. Věstnik KRAUNC. Gumanitarnyje nauki. Petropavlovsk-Kamčatskij: Kamčatskij gosudorstvěnnyj universitet, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 71-77. ISSN 1816-8280. info
 • ČECH, Tomáš. Ocenka effektivnosti pervičnoj profilaktiki zloupotreblenija narkotikami v češskich načalnych školach. In Valeologija: Sučasnij stan, naprjamki ta perpektivi rozvitku. Charkov: Ukrajinska asociacija valeologov, 2008. s. 212-218. ISBN 978-966-8603-20-4. info
 • ČECH, Tomáš. Evaluace preventivě-výchovných činností na základních školách s vizí možných inovací. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008, roč. 132, č. 4, s. 23-27. ISSN 0323-0449. info
 • ČECH, Tomáš. Możliwości udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom z problemami edukacyjnymi oraz z trudnych środowisk społecznych w warunkach szkół czeskich. In Klim-Klimaszewska, A. (red.) Jazyk wspołczesnej pedagogiki 2. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2008. s. 73-78. ISBN 978-83-923928-3-5. info
 • ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. info
 • ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008. s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6. info
 • ČECH, Tomáš a Jana PAVLÍKOVÁ. Freizeitgestaltung und Prävention in der Tschechischen Republik. In Neformální vzdělávání a volnočasové aktivity dětí a mládeže. Metodické DVD. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. s. 122-127. ISBN 978-80-7041-874-1. info
 • ČECH, Tomáš a Iva HANÁKOVÁ. První zkušenosti z implementace témat primární prevence rizikového chování do školních vzdělávacích programů. In Bartoňová, M.; Vítková, M. aj. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of pupils with special educational needs II. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 265-271. Speciální potřeby žáků v kontextu RVP ZV, svazek 2. ISBN 978-80-210-4736-5. info
 • ČECH, Tomáš. Reforma české školy v návaznosti na předcházení a řešení problémů v chování dětí. In Franiok, P.; Knotová, D. (ed.) Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 316-324. ISBN 978-80-210-4752-5. info
 • ČECH, Tomáš. Hodnocení efektivity prevence na základních školách a požadavky na změny a nové přístupy. In Řehulka, E. aj. Prevence závislostí ve škole. Brno: MSD, 2008. s. 7-12. ISBN 978-80-7392-077-7. info
 • ČECH, Tomáš a Tomáš DVOŘÁČEK. Dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí a možnosti odborné pomoci ve škole. In Wiegerová, A. (ed.) Fórum o premenách školy v 21. storočí. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. s. 336-343. ISBN 978-80-969146-7-8. info
 • ČECH, Tomáš. Vybrané možnosti podpory výzkumné a odborné činnosti studentů doktorských studijních programů v České republice. In Wiegerová, A. (ed.) Študentské fórum. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2007. s. 102-110. ISBN 978-80-969146-6-1. info
 • ČECH, Tomáš. Transformace české školy ve vztahu k jedincům se sociálním znevýhodněním a specifickými potřebami. In VAŠŤATKOVÁ, J.; LOUKOTOVÁ, V. (ed.) Akční pole sociální práce anebo sociálně pedagogické otázky současnosti [CD-ROM]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. s. 294-298. ISBN 978-80-244-1665-6. info
 • ČECH, Tomáš. Vision of the role of social pedagogue in making school healthier. In ŘEHULKA, Evžen. ŘEHULKA, E. et al. School and Health 2. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 499-507. ISBN 978-80-7315-138-6. info
 • DVOŘÁČEK, Tomáš a Tomáš ČECH. Sociální pedagog ve vztahu k jiným pedagogickým profesím a možnosti jeho uplatnění na školách. In Socialia 2006. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007. s. 498-502. ISBN 978-80-7041-741-6. info
 • ČECH, Tomáš. Výchova a volný čas 2. Brno: MSD, 2007. 216 s. ISBN 978-80-86633-97-8. info
 • ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007. s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7. info
 • ČECH, Tomáš. Vývoj a stav kubánského školství a vzdělanosti. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2007, roč. 17, č. 4, s. 65-70. ISSN 1211-4669. info
 • ČECH, Tomáš a Jan VESELÝ. Prevence rizikového chování ve školním prostředí. In Komunitní spolupráce v oblasti drogové problematiky. Brno: Centrum vzdělávání I.E.S., 2006. s. 31-37. ISBN 80-239-7292-8. info
 • ČECH, Tomáš. Wychowanie w czasie wolnym i ku czasu wolnemu z punktu widzenia efektywnej prewencji niepożšdanych form zachowania się. In Klimaszewska, A. K. (red.) Personalizacja i socjalizcja w teorii i praktyce pokoleniowej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006. s. 221-227. Konflikt pokoleń czy różnic cywilizacyjnych? 2. ISBN 83-7051-389-1. info
 • ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006. s. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X. info
 • ČECH, Tomáš. Current requirements for change of primary drug prevention at elementary schools and education and training of teachers. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 1021-1032. ISBN 978-80-7315-119-5. info
 • ČECH, Tomáš. Škola jako sociální prostředí – aktuální problémy a požadavky. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník referátů 14. konference ČAPV [CD-ROM]. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 1-5. ISBN 80-7043-483-X. info
 • ČECH, Tomáš. Úskalí realizace primární prevence rizikového chování v základních školách. In Klenková, J.; Vojtová, V. (ed.) Komunikace a její místo v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní a základní vzdělávání [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2006. s. 1-5. info
 • WIEGEROVÁ, Adriana a Tomáš ČECH. Projekt tematów wychowania antynarkotykowego w programach nauczania 1. stopnia Skoły Podstawowej w Czechach i na Słowacji. Paedagogica at utilitatem disciplinae. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 57-62. ISSN 1895-6459. info
 • ČECH, Tomáš, Lenka ČERSTVÁ a Tomáš DVOŘÁČEK. Sociálně znevýhodněné dítě ve škole – možnosti odborné pomoci a výchovné intervence. In Vaculík, J.; Němec, J. (ed.) Problematika sociálních skupin ve výuce společenskovědních předmětů. Brno: MSD, 2006. s. 32-37. ISBN 80-86633-74-8. info
 • ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X. info
 • ČECH, Tomáš. Primární prevence drogových závislostí a efektivita její realizace v českých školách. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK, 2005. s. 169-176. ISBN 80-969146-2-6. info
 • ČECH, Tomáš. Primární drogová prevence a protidrogová výchova ve školách. In Střelec, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy II. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 140-152. Studie z teorie a metodiky výchovy, II. díl. ISBN 80-210-3687-7. info
 • ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005. s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2. info
 • ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X. info
 • ČECH, Tomáš. Aktuální požadavky na změny v realizaci primární drogové prevence na základních školách, ve vzdělávání a přípravě učitelů. In ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví 21. Brno: Paido, 2005. s. 1027-1031. ISBN 80-7315-119-7. info
 • ČECH, Tomáš a Pavla VYKOUKALOVÁ. K problematice integrace a vzdělávání dětí z národnostních menšin v českých školách. In GULOVÁ, L.; ŠTĚPAŘOVÁ, E. (ed.) Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno: MSD, 2004. s. 110-114. ISBN 80-86633-14-4. info
 • ČECH, Tomáš a Adriana WIEGEROVÁ. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku. In Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: PU, 2004. s. 210-215. ISBN 80-8068-256-9. info
 • ČECH, Tomáš a Petr SOJÁK. Sociální pedagogika z pohledu začínajících studentů oboru. In Socialia Olomouc 2003. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, 2004. s. 166-169. ISBN 80-244-0878-3. info
 • SEKOT, Aleš a Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 155-158. ISBN 80-969146-0-X. info
 • ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 96-100. ISBN 80-969146-0-X. info
 • ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4. info
 • ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8. info
 • ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X. info
 • ČECH, Tomáš a Lenka GULOVÁ. Význam a pozice romského asistenta ve školách a jejich odborná příprava na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Rómske etnikum - jeho špecifiká a vzdelávanie. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. s. 33-39. ISBN 80-8083-024-X. info
 • ČECH, Tomáš. Z praxe učitele: Děti z minoritních skupin v českých školách. Specifika romské minority. In Quo vadis výchova - Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. Bratislava: Iuventa, 2003. s. 265-270. ISBN 80-8072-006-1. info
 • ČECH, Tomáš. Aktivity ve volném čase brněnských dětí. In Socialia 2002 - K sociální analýze mládeže. Sborník z konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. s. 36-42. ISBN 80-7041-557-6. info
 • ČECH, Tomáš. Aktuální otázky a problémy realizace efektivní primární prevence sociálně patologických jevů v podmínkách I. stupně základních škol. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VII. Sborník z konference. Bratislava: PdF UK, 2003. s. 76-78. ISBN 80-88868-85-8. info
 • ČECH, Tomáš. Pojetí a pojmotvorné utváření protidrogové výchovy na I. stupni základní školy. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Študentské fórum VI. Bratislava: PdF UK, 2003. s. 46-49. ISBN 80-88868-84-X. info
 • GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. Brno: MSD, 2003. 148 s. ISBN 80-86633-06-3. info
 • ČECH, Tomáš. Volný čas jako součást zdravého životního stylu a možnosti jeho trávení romskými dětmi. In GULOVÁ, L.; ČECH, T. a kol. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. Brno: MSD, 2003. s. 95-100. ISBN 80-86633-06-3. info
 • ČECH, Tomáš a Jana BALÁŽOVÁ. Přípravné třídy a funkce romského asistenta jako předpoklady úspěšného vzdělávání a integrace romských dětí. In GULOVÁ, L.; ČECH, T. a kol. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Na pomoc romským pedagogickým asistentům. Brno: MSD, 2003. s. 89-92. ISBN 80-86633-06-3. info
 • ČECH, Tomáš. Primární prevence sociálně patologických jevů v podmínkách 1. stupně základních škol. Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2003, IX, č. 4, s. 62-66. ISSN 1335-1109. info
 • ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol (anotace). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. XI. konfrenece ČAPV. Brno: Paido, 2003. s. 42. ISBN 80-7315-046-8. info
 • ČECH, Tomáš. K výchově, vzdělávání a volnému času dětí romského etnika. Centra, zařízení, organizace, nadace. In NĚMEC, J. aj. Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času pro doplňující pedagogické studium. Brno: Paido, 2002. s. 99-112. ISBN 80-7315-012-3. info
 • ČECH, Tomáš. Škola a sociálně patologické symptomy v projevech žáků. In STŘELEC, S. (ed.) Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD, 2002. s. 115-124. ISBN 80-86633-00-4. info
 • ČECH, Tomáš. K otázkám školní úspěšnosti romských žáků a jejich integrace do majoritní společnosti. In SOCIALIA 2001 - Sociální práce a ostatní společenskovědní disciplíny. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 21-24. ISBN 80-7041-113-9. info
 • ČECH, Tomáš. Volnočasové aktivity dětí mladšího školního věku na počátku 21. století. In HODAŇ, B. (ed.) Volný čas a jeho současné problémy. Olomouc: Hanex, 2002. s. 96-102. ISBN 80-85783-37-1. info
 • ČECH, Tomáš. Pohybové aktivity ve volném čase dětí mladšího školního věku jako součást zdravého životního stylu. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VI. Sborník z konference. Bratislava: PdF UK, 2002. s. 158-164. ISBN 80-88868-77-7. info
 • ČECH, Tomáš. Pozice volného času ve vývoji a kultivaci osobnosti dítěte - efektivní prevence sociálně patologických jevů. Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2002, VII, č. 2, s. 40-51. ISSN 1335-1109. info
 • ČECH, Tomáš. Efektivní využívání volného času jako součást životního stylu dětí v postmoderní společnosti. Pedagogická orientace. Brno: ČPdS, 2002, č. 2, s. 108-113. ISSN 1211-4669. info
 • ČECH, Tomáš. Využití regionálního folkloru a tradic ve školní praxi. Komenský. Brno: PdF MU, 2002, roč. 127, č. 2, s. 10-12. ISSN 0323-0449. info
 • ČECH, Tomáš. Pohybové aktivity ve volném čase dětí mladšího školního věku jako součást zdravého životního stylu. Infoiuventa. Bratislava: Iuventa, 2002, roč. 2, 5-6, s. 9-10. ISSN 1335-8405. info
 • ČECH, Tomáš. Záškoláctví jako sociálně patologický jev na zvláštních školách. In SOCIALIA 2000 - Mládež a volný čas. Hradec Králové: Gaudeamus, 2001. s. 53-58. ISBN 80-7041-760-9. info
 • GULOVÁ, Lenka a Tomáš ČECH. Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. 100 s. ISBN 80-7315-011-2. info
 • ČECH, Tomáš a Lenka GULOVÁ. Sociálně patologické jevy mezi dětmi a mládeží. In GULOVÁ, L.; ČECH, T. (ed.) Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 39-46. ISBN 80-7315-011-2. info
 • ČECH, Tomáš. Cesty ke zvýšení vzdělanosti romských dětí. In GULOVÁ, L. - ČECH, T. (ed.) Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001. s. 83-85. ISBN 80-7315-011-2. info

12. 9. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info