doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.

docent – Ústav jazykovědy a baltistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.204
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3229
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Mgr. Mojmír Dočekal, Ph. D.
 • Mgr. Mojmír Dočekal, Ph. D.
  nar. 12. 1. 1976 v Brně
Pracoviště
 • Ústav jazykovědy Filosofické fakulty Masarykovy university
  A. Nováka 1, Brno 660 88
  tel 549493229
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Magisterium v oborech český jazyk a literatura a filozofie - 1994- 1999
  interní doktorand oboru Český jazyk 1999 - 2003
  externí doktorand oboru Český jazyk 2003 - 2005
  Doktorát filosofie (Ph. D.) získán v roce 2005
Přehled zaměstnání
 • od podzimu 2005 odborný asistent Ústavu jazykovědy FF MU
Pedagogická činnost
 • Logická sémantika
 • Úvod do filozofie jazyka
 • Teorie syntaxe
 • Anafora
 • Formální pragmatika
 • Logika a přirozený jazyk
 • Chomsky a jeho kritikové
 • NP
Vědeckovýzkumná činnost
 • syntax
 • sémantika
 • filozofie jazyka
Akademické stáže
 • ZS 1999 Katedra slavistiky a Katedra obecné jazykovědy, Postupim, SRN
 • ZS 2000 Bohemicum, Řezno, SRN
Mimouniversitní aktivity
 • člen Jazykovědného sdružení
Vybrané publikace
 • DOČEKAL, Mojmír. Lingvistika a otevřené zdrojové kódy. Naše řeč. Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2021, roč. 104, č. 1, s. 19-20. ISSN 0027-8203. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Marcin WĄGIEL. Final words. Berlin: Language Science Press, 2021. 3 s. Open Slavic Linguistics 5. ISBN 978-3-98554-010-5. doi:10.5281/zenodo.5082450. oficiální webové stránky kolektivní monografie info
 • DOČEKAL, Mojmír. (70) Petrovi ke kulatinám přeje Mojmír. Masarykova univerzita, 2021. doi:10.5817/LB2021-1-7. URL URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Scott GRIMM. Counting Aggregates, Groups and Kinds: Countability from the Perspective of a Morphologically Complex Language. In Filip, Hana. Countability in Natural Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. s. 85-121. Semantics and pragmatics, 1. ISBN 978-1-107-17866-3. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana KRAJÍČKOVÁ. Two types of differential quantifiers: experimental evidence from Czech. In FASL30. 2021. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. No more as superlative modifier: experimental evidence from Czech. In OLINCO2021. 2021. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana KRAJÍČKOVÁ. Comparative and superlative differentials: experimental evidence from Czech. In Sinn und Bedeutung 26. 2021. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír, Iveta ŠAFRATOVÁ, Nina HASLINGER, Eva ROSINA, Magdalena ROSZKOWSKI, Viola SCHMITT, Marcin WĄGIEL a Valerie WURM. Cumulative readings of distributive conjunctions: Evidence from Czech and German. In Sinn und Bedeutung 26. 2021. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Martin JUŘEN. Czech deverbal abstract nouns: defaults and shifts (preliminary corpus queries and descriptive stats). In A memorial workshop in honor of Prof. Joanna Błaszczak. 2021. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. N-words and NPIs : Between syntax, semantics, and experiments. In Marušič, Franc; Mišmaš, Petra; Žaucer, Rok. Advances in Formal Slavic Linguistics 2017 (7-9/12/2017, Nova Gorica). Berlin: Language Science Press, 2020. s. 15-49. ISBN 978-3-96110-253-2. doi:10.5281/zenodo.3764845. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Against class A treatment of no more : experimental evidence from Czech. In Degree Expressions and Polarity Effects (DegPol2020), 9.-10.3.2020, Berlín. 2020. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Iveta ŠAFRATOVÁ. Polarity effects of verbal high degree predicates. In Degree Expressions and Polarity Effects (DegPol2020), 9/10/3/2020, Berlin. 2020. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. On the Non-(Exhaustive and Contrastively Focused) Constituent Negation in Slavic. In Radeva-Bork, Teodora; Kosta, Peter. Current Developments in Slavic Linguistics. Twenty Years After (based on selected papers from FDSL 11). Berlin: Peter Lang, 2020. s. 467-483. ISBN 978-3-631-67673-8. doi:10.3726/978-3-653-07147-4. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Iveta ŠAFRATOVÁ. Swarms and degrees – two experiments on Slavic swarm constructions. In Franke, Michael; Kompa, Nikola; Liu, Mingya; Mueller, Jutta L.; Schwab, Juliane. Proceedings of Sinn und Bedeutung 24. Osnabrück/Berlin: Osnabrück University and Humboldt University of Berlin, 2020. s. 126-142. ISBN 978-3-00-066248-5. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Lucia VLÁŠKOVÁ. Achievements and paths : Degree achievements from the Slavic perspective. In 13th conference on Syntax, Phonology, and Language Analysis, 24.-26.9.2020; online. 2020. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Against class A treatment of no more. In SinFonIJA 13 13th conference on Syntax, Phonology, and Language Analysis. 2020. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Czech high degree constructions: experimental data from Czech *swarms*. In Humboldt-Universität zu Berlin. 2019. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Marcin WĄGIEL. Comparatives, equatives and numerals: evidence from Czech and Vietnamese. In Pozvaná přednáška na University of Göttingen. 2017. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Marcin WĄGIEL. Derived collectives in Slavic: Decomposing groups, swarms, and aggregates. In Pozvaná přednáška na University of Vienna. 2017. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Marcin WĄGIEL. Counting degrees and events: A cross-linguistic perspective. In Vyžádaná přednáška na Heinrich-Heine-University Duesseldorf. 2017. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Upper bounded and un-bounded ‘no more’. In Eva Dekany. Acta Linguistica Academica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. s. 213-231. ISSN 2559-8201. doi:10.1556/2062.2017.64.2.3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. How logical and pragmatic inferences determine acceptability judgements. In FDSL 12.5. 2017. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Marcin WĄGIEL. Decomposing groups, bunches, and aggregates. In Leiden Utrecht Semantics Happenings. 2017. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Jakub DOTLAČIL. Strong NPIs vs. n-words: acceptability experiment in Czech. In Sinn und Bedeutung, Berlin. 2017. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. No more than 20 years. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 64, č. 1, s. 41-55. ISSN 1803-7410. Digitální knihovna FF MU info
 • DOČEKAL, Mojmír. Czech Negation from the Formal Perspective. Muenchen: Lincom, 2015. 146 s. LINCOM studies in Slavic linguistics ; 39. ISBN 978-3-86288-664-7. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Upper bounded and un-bounded no more. In Budapest Linguistics Conference, Budapest, 18-20 June 2015. 2015. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. On the non(exhaustive & contrastively-focused) constituent negation in Slavic. In FDSL 11, Potsdam, 2-4 December 2015. 2015. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. A scalar approach to neg-raising in Slavic languages. In Current Exploits in the Morphosyntax of Slavic Languages, Poznaň, 21st April 2015. 2015. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Slavonic constituent negation as FP. In Leiden Utrecht Semantics Happenings, Utrecht, 29th October 2015. 2015. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Jakub DOTLAČIL. Experimental evidence for neg-raising in Slavic. In SinFonIJA 8, Ljubljana, 23-26 September 2015. 2015. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Jakub DOTLAČIL. Experimental evidence for neg-raising in Slavic. In Institut für Sprachwissenschaft, Universität Wien, 14.10. 2015. 2015. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Freedom to choose alternatives. In Zybatow, G.; Biskup, P.; Guhl, M.; Hurtig, C.; Mueller-Reichau, O.; Yastrebova, M. Slavic grammar from a formal perspective. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014. s. 131-146. ISBN 978-3-631-66246-5. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Intervention Effects: Negation, Universal Quantifiers, and Czech. In Veselovská, Ludmila; Janebová, Markéta. Complex Visibles Out There. Olomouc: Palacký university, 2014. s. 369-387. ISBN 978-80-244-4384-3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. What Do We Count With Numerals? Semantic Analysis of Czech Kind-denoting and Group-denoting NPs. In Junghanns, Uwe; Fehrmann, Dorothee; Lenertová, Denisa; Pitsch, Hagen. Formal Description of Slavic Languages : The Ninth Conference. Proceedings of FDSL 9, Göttingen 2011 (= Linguistik International; 28). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. s. 87-105. ISBN 978-3-631-62353-4. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Ivona KUČEROVÁ. Semantic Competition over Morphological Representations. In Brandt, Patrick; Fuss, Eric. Repairs : The Added Value of Being Wrong. Berlin, Boston: de Gruyter, 2013. s. 31-55. Interface Explorations, Volume 27. ISBN 978-1-61451-080-2. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Ivona KUČEROVÁ. On Degree Questions, Scope of Negation, and the Lack of Weak Islands in Czech. In Franks, Steven et al. Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2013. s. 49-63. ISBN 978-0-936534-08-4. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Globální a lokální implikatury. In Přednáška na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni. 2013. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Scope preferences of universal quantifier and negation. In Přednáška na Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin. 2013. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Dependent plurals and local implicatures. In Přednáška na Institut für Slawistik, Humboldt-Universität zu Berlin. 2013. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Universal quantifier and negation in natural language. In Přednáška na Department of Translation and Language Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 2013. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Cumulativity and number marking on nouns. In Přednáška na Department of Translation and Language Sciences, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 2013. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Freedom to choose alternatives. In Formal Description of Slavic Languages 10, Leipzig, 5.-7. December 2013. 2013. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Markéta ZIKOVÁ. Semantic opacity of collective nouns and transparency of group numerals. In Formal Description of Slavic Languages 10. 2013. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír a Hana STRACHOŇOVÁ. Negace a skopus kvantifikátorů. In Gramatika a korpus 2012 : 4. mezinárodní konference. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013. s. 1-9. ISBN 978-80-7435-243-0. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Anketa (Mojmír Dočekal). In Lehečková, Eva; Chromý, Jan. Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky. Vyd. 1. Praha: Filozofická fakulta UK, 2013. s. 180-184. ISBN 978-80-7308-465-3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Negation and durative adverbials. In Dočekal, M.; Ziková, M. Slavic languages in formal grammar : proceedings of FDSL 8.5, Brno 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. s. 1-17. ISBN 978-3-631-63609-1. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Atoms, groups and kinds in Czech. Acta linguistica Hungarica. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, roč. 59, 1-2, s. 109-126. ISSN 1216-8076. doi:10.1556/ALing.59.2012.1-2.5. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Czech dokud and telicity. In Aguilar Guevara, Ana; Chernilovskaya, Anna; Nouwen, Rick. Proceedings of Sinn und Bedeutung 16. Boston, MA: MIT Working Papers in Linguistics, 2012. s. 183-197. ISBN 0-262-10078-9. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Dalina KALLULLI. More on the semantics of clitic doubling: principal filters, minimal witnesses, and other bits of truth. In Piñón, Christopher. Empirical Issues in Syntax and Semantics 9. Paris: The Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), 2012. s. 113-128. ISBN 978-3-906757-73-5. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Reference k druhům. In Čmejrková, Světla; Hoffmannová, Jana; Klímová, Jana. Čeština v pohledu synchronním a diachronním: stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2012. s. 635-641. ISBN 978-80-246-2121-0. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Ivona KUČEROVÁ. Total vs. Partial Adjectives: Evidence from Reduplication. In I. Reich, E. Horch, D. Pauly. Sinn und Bedeutung 15: Proceedings of the 2010 Annual Conference of the Gesellschaft für Semantik. Saarbrücken: universaar: Universitätsverlag des Saarlandes, 2011. s. 181-193. ISBN 978-3-86223-038-9. info
 • DOČEKAL, Mojmír. N-words: Predicates or Quantifiers? In K. Dębowska-Kozłowska, K. Dziubalska-Kołaczyk. On Words and Sounds: A Selection of Papers from the 40th PLM, 2009. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2011. s. 148-172. ISBN 1-4438-3161-1. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Negation, Aspect and Time Conjunctions. In Formal Approaches to Slavic Linguistics 20 at MIT. 2011. info
 • DOČEKAL, Mojmír. What do we count with numerals? In 9th European Conference on Formal Description of Slavic Languages (FDSL-9). 2011. URL info
 • DOČEKAL, Mojmír. Atomy, grupy a druhy v češtině. In Kognice 2011. 2011. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Reference k druhům. In Čeština v pohledu synchronním a diachronním. 2011. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Atoms, groups and kinds in Czech. In SinFonIJA. 2011. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Dalina KALLULLI. More on the semantics of clitic doubling. In SinFonIJA. 2011. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Ivona KUČEROVÁ. Aspectual Presuppostitions in Slavic and Romance. In W. Brone, A. Cooper, A. Fisher, E. Kesici, N. Predoalac, D. Zec. Formal Approaches to Slavic Linguistics. Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, 2010. s. 125-140. ISBN 978-0-936534-12-1. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Interpretace negativních zájmen v češtině. In S.Čmejrková, J. Hoffmannová, E. Havlová. Užívání a prožívání jazyka: K 90. narozeninám Františka Daneše. Praha: Karolinum, 2010. s. 215-221. ISBN 978-80-246-1756-5. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Only and bound variables in Czech. In Studies in Formal Slavic Phonology, Mor- phology, Syntax, Semantics and Information Structure. Berlin: Peter Lang, 2009. s. 269-279, 10 s. ISBN 978-3-631-57788-2. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Aspekt a sémantika předložek. In Struny mysli. Ostrava: Montanex, 2009. s. 291-300, 9 s. ISBN 978-80-7225-302-9. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Dvojitá prefixace a sémantika sloves pohybu. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, roč. 70, č. 4, s. 327-341. ISSN 0037-7031. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Markéta ZIKOVÁ. Předmluva. Slovo a slovesnost. Praha: Akademie věd ČR, ÚJČ, 2009, roč. 70, č. 4, s. 245-249. ISSN 0037-7031. info
 • DOČEKAL, Mojmír a Ivona KUČEROVÁ. Bound Ability Readings of Imperfective Verbs: A Case for Presupposition. In Czech in Formal Grammar. Mnichov: Lincom, 2009. s. 39-51, 12 s. ISBN 978-3-89586-282-3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. České NPI. In Struktura, variety, funkce. Sborník k 70. narozeninám prof. Oldřicha Uličného. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2009. s. 195-203, 8 s. ISBN 978-80-246-1377-2. info
 • DOČEKAL, Mojmír. WCO and focus in Czech. In Elements of Slavic and Germanic Grammars: A Comparative View. 1. vyd. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2008. s. 53-67. ISBN 978-3-631-57857-5. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Compositionality of Czech Aspect. Slavia. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2008, roč. 77, 1-3, s. 55-61, 6 s. ISSN 0037-6736. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Mereologie českého aspektu a direkcionální předložky. In Sborník prací Filozofické fakulty BU A 55. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 219-235, 16 s. ISBN 978-80-210-4335-0. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Přirozený jazyk a naturalizovaná mysl. In Cesty k vědě: jak správně myslet a psát. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2007. s. 10-20, 23 s. Katedra filozofie FF MU, svazek 1. ISBN 978-80-7182-223-3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Only, bound variables and VP ellipsis in Czech. In Czech in Generative Grammar. Munchen: Lincom, 2007. s. 47-65, 18 s. LINCOM Studies in Slavic Linguistics. ISBN 978-3-89586-079-9. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Proč není Chomsky funkcionalista. In Kognice 2006. Praha: Psychologický ústav AV ČR, 2006. s. 42-48, 6 s. ISBN 80-86174-10-7. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Kvantifikace v češtině. In Přednášky z doktorandských dnů. Praha: FF UK, 2006. s. 99-120, 21 s. ISBN 80-7308-162-8. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Quantifiers: Weak Crossover and Focus. In Sborník prací Filozofické fakulty BU A 54. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 155-165. ISBN 80-210-4014-9. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Pronouns and diamonds. In Modality in Slavonic Languages. Mnichov: Otto Sagner, 2005. s. 73-83. ISBN 3-87690-916-3. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Vázané proměnné v češtině. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 203 s. Dizertační práce. ISBN 80-210-3912-4. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Formální sémantika adnominálního genitivu. In Čeština -- univerzália a specifika, 5. Praha: NLN, 2004. s. 276-287, 10 s. ISBN 80-7106-659-1. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Několik poznámek k článku Reflexivity. In Sborník prací Filozofické fakulty BU A 51. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 179-189, 10 s. ISBN 80-210-3151-4. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Architektura nominální fráze a její referenční potenciál. In Vztah langue a parole v perspektivě interaktivního obratu v lingvistickém zkoumání. Olomouc: FFUP Olomouc, 2002. s. 134-141, 7 s. ISBN 80-244-0838-4. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Sémantika pravdivostních podmínek pro i-jazyky. In Čeština -- univerzália a specifika, 4. Praha: NLN, 2002. s. 223-233, 10 s. ISBN 80-7106-611-7. info
 • DOČEKAL, Mojmír. Posesivní reflexivum v bohemistice. In Sborník prací Filozofické fakulty BU A 48. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 48-59, 10 s. ISBN 80-210-3085-2. info
 • DOČEKAL, Mojmír. České anafory a teorie reprezentace diskurzu. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení České republiky, 2000. ISSN 1212-5326. info

13. 12. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info