prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

přednostka ústavu – I. ústav patologie


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Patologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 2005
Datum ukončení řízení 1. 4. 2006
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně patologická a genetická diagnostika pletencové svalové dystrofie LGMD 2A.
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (UK - LF Hradec Králové)
doc.MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Ondřej Hes, Ph.D. (UK - LF Plzeň)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (UK Praha - 1.Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (UP Olomouc -Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alena SKálová, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Patologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 1. 5. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (UK - lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (UK - lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 28. 5. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 13. 10. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info