prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.

Přednostka ústavu – I. patologicko-anatomický ústav


Telefon: 543 183 218
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Patologie
Habilitační práce (veřejná část) Molekulárně patologická a genetická diagnostika pletencové svalové dystrofie LGMD 2A.
Datum zahájení 15. 12. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. (UK Praha - 1.Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (UP Olomouc -Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Alena SKálová, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
Oponenti doc. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (UK - LF Hradec Králové)
doc.MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc-Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Ondřej Hes, Ph.D. (UK - LF Plzeň)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 4. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Patologie
Datum zahájení 9. 2. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Boris Habanec, DrSc. (MU - lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Aleš Rejthar, CSc. (MU - lékařská fakulta)
prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D. (UK - lékařská fakulta Hradec Králové)
prof. MUDr. Alena Skálová, CSc. (UK - lékařská fakulta Plzeň)
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, Ph.D. (UP Olomouc - lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 28. 5. 2009
Datum zasedání VR fakulty 28. 5. 2009
Datum zasedání VR MU 13. 10. 2009
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 5. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info