prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.


Telefon: 53223549491300
E‑mail:
Školitel

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Petr Cetkovský absolvent 2003, téma: Možnosti ovlivnění výskytu febrilních episod a délky hospitalizace u neutropenických nemocných
Tomáš Kozák absolvent 2004, téma: Vysokodávkovaná chemoterapie s podporou autologních krvetvorných buněk v léčbě roztroušené sklerózy
Milan Matuška absolvent 2006, téma: Chemoterapií indukovaná neutropenie u pacientů s Hodgkinovým lymfomem
Jaroslav Štěrba absolvent 2000, téma: Vícerozměrná analýza prediktivních faktorů nepříznivého průběhu febrilní neutropenie u dětí se solidními nádory a lymfomy

Obor: Sociální lékařství

školitel doktorských studentů
Ondřej Sláma absolvent 2009, téma: Klinické, etické a právní aspekty rozhodování o kardiopulmonální resuscitaci u terminálně onkologicky nemocných pacientů

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Zdeněk Fojtík absolvent 2004, téma: Význam a výskyt antifosfolipidových protilátek u nemocných se systémovým lupus erythematodes

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info