MUDr. Zuzana Hodická, Ph.D.


telefon: 532 23 8285
e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Gynekologicko-porodnická klinikaLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 8285
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 16224
Interní informace Portál MU IS MU