MUDr. Martina Doubková, Ph.D.


telefon: 532 23 2565
e‑mail:
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Martina Doubková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení posuzování habilitační komisí
Datum zahájení řízení 21. 8. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Difuzní parenchymatózní nemoci plic
Oponenti habilitační práce doc. MUDr. Robert Vyšehradský (Klinika tuberkulózy a plucných chorob Univerzity Komenského, Jesseniova LF a Martinská fakultná nemocnica, Martin, Slovensko)
prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc. (Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň)
doc. MUDr. Libor Fila, Ph.D. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha)
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (Lékařská fakulta MU)
Členové doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. (Plicní klinika LF a FN v Hradci Králové)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (Lékařská fakulta MU)
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha)
doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. (Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info