doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.

Děkan Fakulty sociálních studií


Kancelář: 2.13
Joštova 218/10
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1901
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta sociálních studií
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sociálních studií
Obor habilitace Politologie
Habilitační práce (veřejná část) Transatlantické vztahy a zahraniční politika středoevropských zemí – od konce studené války do současnosti
Datum zahájení 11. 12. 2007
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (MU - Fakulta sociálních studií)
Členové doc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
prof. JUDr. Mojmír Povolný, Ph.D., Dr.h.c. (Lawrence University, Appleton, USA)
doc. PhDr. Jíří Vykoukal, CSc. (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
Oponenti prof. PhDr. Vladimír Nálevka, CSc. (Univerzita Karlova v Praze - Filozofická fakulta)
doc. PhDr. Miloš Calda (UK v Praze - Fakulta sociálních věd)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (MU - Fakulta sociálních studií)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 6. 10. 2008
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 12. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info