doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.


Kancelář: pav. 06/01028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3837
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor habilitace Fyzika plazmatu
Habilitační práce (veřejná část) Laserová a elektronická diagnostika neizotermického plazmatu
Posudek oponenta Posudek 1
Posudek 2
Posudek 3
Stanovisko komise Stanovisko Komise
Datum zahájení 4. 12. 2017
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové prof. RNDr. David Trunec, CSc. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. Mgr. Aleš Mráček, Ph.D. (UTB Zlín)
doc. RNDr. Anna Zahoranová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Ing. Dr. Pavel Chráska, DrSc. (Ústav fyziky plazmatu AV ČR)
Oponenti prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc. (Univerzita Karlova MFF)
prof. RNDr. Pavel Veis, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
prof. Jan Benedikt, Ph.D. (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2018
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 25. 4. 2018
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 7. 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info