doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Jiří Militký, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Národní muzeum, Univerzita Palackého v Olomouci
Obor řízení Archeologie pravěku a středověku
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 1. 2019
Datum ukončení řízení 1. 7. 2020
Habilitační práce (veřejná část) Oppidum Hradiště u Stradonic. Komentovaný katalog mincovních nálezů a dokladů mincovní výroby
Oponenti habilitační práce Prof. Dr. hab. Aleksander Bursche (Univerzita Varšava)
doc. PhDr. Václav Marek, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc. (Akademie věd ČR)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 11. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
Členové Univ.-Prof. Dr. Hubert Emmerig, M.A. (Univerzita Vídeň)
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. (Akademie věd ČR)
prof. PhDr. Petr Vorel, CSc. (Univerzita Pardubice)
doc. Mgr. Karel Nováček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 3. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info