Mgr. Taťána Straková, Ph.D.

projektová manažerka – Odbor pro rozvoj


kancelář: 552
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5007
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr.Taťána Straková, Ph.D.
Pracoviště
 • Centrum univerzitního sportu
  Fakulta sportovních studií
  Masarykova univerzita
  Sladkého 13, 617 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • lektor II
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2006: Ph.D. v oboru kinantropologie, Masarykova univerzita
 • 1987: Pedagogická fakulta UJEP Brno
 • 1982: Gymnázium Třebíč
Přehled zaměstnání
 • 2008: Centrum univerzitního sportu Fsps MU - lektor II
 • 2006: Katedra sportovních aktivit FSpS MU - lektor II
 • 2002: Katedra sportovních aktivit FSpS MU - lektor
 • 1995: Katedra tělesné výchovy MU - lektor
 • 1987: ZŠ Zastávka u Brna - učitelka
Pedagogická činnost
 • Cvičení TV - volejbal, horostěna, aerobik
 • Vedení výcvikových kurzů - snowboarding, lyžování, horolezectví, vysokohorská turistika
 • Vedení diplomových a bakalářských prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2006: Doktorská disertační práce " Vztah tělesné stavby a funkčního stavu pohybového systému ve věku adultus"
Universitní aktivity
 • Garant kurzů Celoživotního vzdělávání - Instruktor snowboardingu, Instruktor školního lezení na umělé horolezecké stěně, Průvodcovská činnost horská
Mimouniversitní aktivity
 • 2000: Snowboardová komise ČAUS
 • 2001: člen lektorského sboru MŠMT
 • 1999: trenér II.tř volejbalu, VKP Brno
Vybrané publikace
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6. URL info
 • VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Struktura sportovního výkonu v lezení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-125. 1. ISBN 978-80-210-6695-3. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Struktura sportovního výkonu v lezení - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 121-125. 1. ISBN 978-80-210-6856-8. URL info
 • KORVAS, Pavel a Taťána STRAKOVÁ. OUTDOOR 2011. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 194 s. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • STRAKOVÁ, Taťána a Jan DOŠLA. Jistící pomůcky v lezení. In Doc.PaedDr. Pavel Korvas,CSc.,Mgr.Taťána Straková,PhD. Outdoor 2011, sborník příspěvků z konference. první. Brno: Fakulta sportovních studií,Masarykova Univerzita,Brno, 2011. s. 178-184. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • DOŠLA, Jan a Taťána STRAKOVÁ. Bezpečnost při lezení na umělých stěnách. In Korvas, Straková. Outdoor 2011. 2011. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 173-177. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • HRAZDÍRA, Eduard, Taťána STRAKOVÁ, Zdeňka KUBÍKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Tomáš VESPALEC. Snowboarding na zimním výcvikovém kurzu. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5633-6. info
 • HRAZDÍRA, Eduard a Taťána STRAKOVÁ. Ochranné pomůcky při snowboardingu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., Mgr. Taťána Straková, PhD. Outdoor 2011. Brno: MU, 2011. s. 185-190, 205 s. ISBN 978-80-263-0015-1. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Vztah endomorfie a pohybového systému. In Fakulta zdravotníctva, TnUAD. Ošetrovatělstvo-Pohyb-Zdravie : Zborník vedeckých prác. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2011. s. 413-420. ISBN 978-80-8075-487-7. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Výskyt poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. 4 s. ISBN 80-7041-104-X. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Vztah tělesné stavby a funkčního stavu pohybového systému. In Sport ve vědě věda ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 295-300. ISBN 8021036338. info
 • STRAKOVÁ, Taťána. Frekvence poruch pohybového systému v závislosti na somatotypu. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 143-148. ISBN 8021038632. info
 • BINTER, Arnošt a Taťána STRAKOVÁ. Freestylové prvky ve snowboardingu. In Outdoor 2004, sborník příspěvků mezinárodního semináře. Brno: Paido,edice pedagogické literatury, 2004. 2 s. ISBN 80-7315-086-7. info

9. 1. 2009

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info