doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

Zástupkyně přednosty kliniky – I. chirurgická klinika


Telefon: 543 182 354
E‑mail:
Projekty

Tkáňové inženýrství epitelů: Buňky a protokoly pro regenerativní medicínu (16-31501A)

Řešitel na MU: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
4/2016 — 12/2019
Investor/Program:
Ministerstvo zdravotnictví ČR / Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022

Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systémů, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných II. (MUNI/A/1341/2016)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2017 — 12/2017
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Vyhodnocení výsledků fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání v korelaci s klinickým stavem u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1372/2015)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2016 — 12/2016
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Měření fyzikálních parametrů orgánových systému, tkání a korelace výsledků klinického stavu u chirurgicky nemocných (MUNI/A/1538/2014)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2015 — 12/2015
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Podpora výuky virtruální chirurgie (MUNI/FR/0404/2014)

Řešitel na MU: MUDr. Tomáš Paseka
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
3/2014 — 12/2014
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Fond rozvoje MU

Sledování perfuze a tlakových parametrů orgánových systému a tkání u chirurgicky nemocných (MUNI/A/0999/2013)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2014 — 12/2014
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice (CZ.1.07/2.4.00/31.0016)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
6/2012 — 5/2014
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)

OPTIMED-optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0042)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2012 — 12/2014
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (VK)

Vliv moderních technologií na nové metody v chirurgických oborech a hodnocení jejich vlivu výsledky léčby (MUNI/A/0966/2012)

Řešitel na MU: prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2013 — 12/2013
Investor/Program:
Masarykova univerzita / Grantová agentura MU

Multimediální učebna pro praktický výukový program jako (FRVS/1251/2010)

Řešitel na MU: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Fakulta/Pracoviště MU: Lékařská fakulta
Období řešení:
1/2010 — 12/2010
Investor/Program:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR / Fond rozvoje vysokých škol

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info