prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.

proděkan pro výzkum, vývoj a doktorské studium Fakulty informatiky


kancelář: C418
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3775
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 8. 11. 2012
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 3. 2013
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. (MFF UK Praha)
Členové prof. RNDr. Ivana Černá, CSc. (FI MU)
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc. (FAV ZČU v Plzni)
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 4. 2013
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 8. 10. 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info