doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D.

docent – Geografický ústav


kancelář: pav. 05/02015
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5750
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D. (*1971)
Pracoviště
 • Geografický ústav
  Přírodovědecká fakulta
  Masarykova univerzita
  Kotlářská 2, 611 37 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent (od r. 2017)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: docent v oboru fyzická geografie, Geografický ústav PřF MU (habilitační práce - Response of biotic and abiotic environments on climate variability in the region of the Antarctic Peninsula and Svalbard Archipelago)
 • 2001: Ph.D. v oboru fyzická geografie, Katedra geografie PřF MU (disertační práce - Závislost vybraných meteorologických prvků na povětrnostních situacích v prostoru Jižních Shetland, Bransfieldovy úžiny a Antarktického poloostrova)
 • 1995: Mgr. v oboru geografie a kartografie, Katedra geografie PřF MU (diplomová práce - Výpočet trvání slunečního svitu na základě snímků družice METEOSAT)
Přehled zaměstnání
 • 2017 - dosud: docent Geografického ústavu PřF MU
 • 2010 - 2016: odborný asistent, Geografický ústav PřF MU
 • 2010 - 2014: vědeckovýzkumný pracovník, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích
 • 2002 - 2009: vědeckovýzkumný pracovník, Geografický ústav PřF MU
 • 2000 - 2001: odborný pracovník, Katedra geografie PřF MU
Pedagogická činnost
 • Přednášky a semináře:
 • Úvod do studia planety Země
 • Ledovce planety Země a metody jejich výzkumu
 • Meteorologie a klimatologie
 • Měřící technika v meteorologii a klimatologii
 • Metody fyzické geografie 2
 • Mikroklimatologie a bioklimatologie v praxi
 • Regionální geografie Amerik
 • Regionální geografie polárních oblastí
 • Využití obnovitelných zdrojů energie
 • Kurz polární ekologie - geovědy
 • Past, Present and Future Changes of the Cryosphere
 • Seminář - úvod do studia
 • Terénní cvičení z meteorologie, klimatologie a hydrologie
Vědeckovýzkumná činnost
 • Meteorologie, klimatologie, fyzická geografie - měření a modelování slunečního záření a procesů v přízemní vrstvě atmosféry; výzkum mikroklimatu a lokálního klimatu zejména v polárních oblastech; studium interakce atmosféry – kryosféry na úrovni složek radiační bilance a výměny energie mezi atmosférou, glaciálním a periglaciálním prostředím; hodnocení radiačního stresu u modelových druhů rostlin; studium mikroklimatických podmínek existence antarktických mechů a lišejníků.
 • Významné granty a projekty:
 • 2016 - 2018: Reakce ledovců na recentní klimatickou variabilitu v severovýchodní části Antarktického poloostrova; projekt GAČR č. GC16-14122J, hlavní řešitel
 • 2015 - 2016: Polar ecology course - geosciences; projekt institucionální spolupráce Norských fondů a fondů EHP č. NF-CZ07-ICP-1-032-2014, hlavní řešitel
 • 2009 - 2012: Recentní deglaciace severní části ostrova Jamese Rosse, Antarktida; projekt GAČR č. 205/09/1876, hlavní řešitel
Akademické stáže
 • 2007 - dosud: 10 vědeckých expedic do Arktidy - ostrov Západní Špicberky
 • 2002 - 2003: Institute of Low Temperature Science, Hokkaido University, Japonsko, 14 měsíců
 • 1996 - dosud: 14 vědeckých expedic do Antarktidy - ostrov Jamese Rosse, ostrov Krále Jiřího, ostrov Galindéz
Univerzitní aktivity
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním programu Geografie a kartografie
 • Člen komise pro státní závěrečné zkoušky v navazujícím magisterském studijním programu Geografie a kartografie
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Atmosphere Working Group - International Arctic Science Committee
 • Člen České geografické společnosti
 • Člen České meteorologické společnosti
 • Člen European Geosciences Union
Vybrané publikace
 • HRBÁČEK, Filip, Daniel NÝVLT a Kamil LÁSKA. Active layer thermal dynamics at two lithologically different sites on James Ross Island, Eastern Antarctic Peninsula. Catena. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 149, February, s. 592-602. ISSN 0341-8162. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.catena.2016.06.020. info
 • KAVAN, Jan, Jakub ONDRUCH, Daniel NÝVLT, Filip HRBÁČEK, Jonathan Lee CARRIVICK a Kamil LÁSKA. Seasonal hydrological and suspended sediment transport dynamics in proglacial streams, James Ross Island, Antarctica. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography. Hoboken, NJ USA: Wiley, 2017, roč. 99, č. 1, s. 38-55. ISSN 0435-3676. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/04353676.2016.1257914. info
 • HRBÁČEK, Filip, Michaela KŇAŽKOVÁ, Daniel NÝVLT, Kamil LÁSKA, Carsten W MUELLER a Jakub ONDRUCH. Active layer monitoring at CALM-S site near J.G.Mendel Station, James Ross Island, eastern Antarctic Peninsula. Science of the Total Environment. Amsterdam: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017, roč. 601, December, s. 987-997. ISSN 0048-9697. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.266. info
 • AMBROŽOVÁ, Klára a Kamil LÁSKA. Air temperature variability in the vertical profile over the coastal area of Petuniabukta, central Spitsbergen. Polish Polar Research. WARSZAWA, Poland: POLISH ACAD SCIENCES, 2017, roč. 38, č. 1, s. 41-60. ISSN 0138-0338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1515/popore-2017-0004. info
 • LÁSKA, Kamil, Zuzana CHLÁDOVÁ a Jiří HOŠEK. High-resolution numerical simulation of summer wind field comparing WRF boundary-layer parametrizations over complex Arctic topography: case study from central Spitsbergen. Meteorologische Zeitschrift. STUTTGART, GERMANY: E SCHWEIZERBARTSCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG, 2017, roč. 26, č. 4, s. 391-408. ISSN 0941-2948. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1127/metz/2017/0796. info
 • HRBÁČEK, Filip, Kamil LÁSKA a Zbyněk ENGEL. Effect of Snow Cover on the Active-Layer Thermal Regime – A Case Study from James Ross Island, Antarctic Peninsula. Permafrost and Periglacial Processes. 2016, roč. 27, č. 3, s. 307-315. ISSN 1045-6740. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1002/ppp.1871. info
 • ELSTER, Josef, Linda NEDBALOVÁ, Radek VODRÁŽKA, Kamil LÁSKA, Jakub HALODA a Jiří KOMÁREK. Unusual biogenic calcite structures in two shallow lakes, James Ross Island, Antarctica. Biogeosciences. 2016, roč. 13, č. 2, s. 535-549. ISSN 1726-4170. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5194/bg-13-535-2016. Biogeosciences online info
 • NÝVLT, Daniel, Miriam NÝVLTOVÁ FIŠÁKOVÁ, Miloš BARTÁK, Zdeněk STACHOŇ, Václav PAVEL, Bedřich MLČOCH a Kamil LÁSKA. Death age, seasonality, taphonomy and colonization of seal carcasses from Ulu Peninsula, James Ross Island, Antarctic Peninsula. Antarctic Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, roč. 28, č. 1, s. 3-16. ISSN 0954-1020. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1017/S095410201500036X. info
 • PETKOV, Boyan H., Kamil LÁSKA, Vito VITALE, Christian LANCONELLI, Angelo LUPI, Mauro MAZZOLA a Marie BUDÍKOVÁ. Variability in solar irradiance observed at two contrasting Antarctic sites. Atmospheric Research. 2016, roč. 172, May, s. 126-135. ISSN 0169-8095. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2016.01.005. info
 • HRBÁČEK, Filip, Marc OLIVA, Kamil LÁSKA, Jesús RUIZ-FERNÁNDEZ, Miguel Ángel De PABLO, Gonçalo VIEIRA, Miguel RAMOS a Daniel NÝVLT. Active layer thermal regime in two climatically contrasted sites of the Antarctic Peninsula region. Cuadernos de Investigación Geográfica. Universidad de La Rioja, 2016, roč. 42, č. 2, s. 457-474. ISSN 0211-6820. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.18172/cig.2915. URL info
 • ZVĚŘINA, Ondřej, Kamil LÁSKA, Rostislav ČERVENKA, Jan KUTA, Pavel COUFALÍK a Josef KOMÁREK. Analysis of mercury and other heavy metals accumulated in lichen Usnea antarctica from James Ross Island, Antarctica. Environmental Monitoring and Assessment. 2014, roč. 186, č. 12, s. 9089-9100. ISSN 0167-6369. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-4068-z. URL info
 • ENGEL, Zbyněk, Daniel NÝVLT a Kamil LÁSKA. Ice thickness, areal and volumetric changes of Davies Dome and Whisky Glacier (James Ross Island, Antarctic Peninsula) in 1979–2006. Journal of Glaciology. 2012, roč. 58, č. 211, s. 904-914. ISSN 0022-1430. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3189/2012JoG11J156. info
 • LÁSKA, Kamil, Denisa WITOSZOVÁ a Pavel PROŠEK. Weather patterns of the coastal zone of Petuniabukta (Central Spitsbergen) in the period 2008–2010. Polish Polar Research. Polsko: Polska akademia nauk, 2012, roč. 33, č. 4, s. 297-318. ISSN 0138-0338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10183-012-0025-0. info
 • ELSTER, Josef, Jana KVÍDEROVÁ, Tomáš HÁJEK, Kamil LÁSKA a Miloslav ŠIMEK. Impact of warming on Nostoc colonies (Cyanobacteria) in a wet hummock meadow, Spitsbergen. Polish Polar Research. Polsko: Polska akademia nauk, 2012, roč. 33, č. 4, s. 395-420. ISSN 0138-0338. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.2478/v10183-012-0021-4. info
 • LÁSKA, Kamil, Miloš BARTÁK, Josef HÁJEK, Pavel PROŠEK a Olga BOHUSLAVOVÁ. Climatic and ecological characteristics of deglaciated area of James Ross Island, Antarctica, with a special respect to vegetation cover. Czech Polar Reports. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 1, č. 1, s. 49-62. ISSN 1805-0689. URL info
 • LÁSKA, Kamil, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Pavel PROŠEK. Method of estimating solar UV radiation in high-latitude locations based on satellite ozne retrieval with an improved algorithm. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2011, roč. 32, č. 11, s. 3165-3177. ISSN 0143-1161. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/01431161.2010.541513. info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKYI. Estimation of solar UV radiation in maritime Antarctica using nonlinear model including cloud effects. International Journal of Remote Sensing. Taylor & Francis, 2010, roč. 31, 3,4, s. 831-849. ISSN 0143-1161. info
 • LÁSKA, Kamil, Pavel PROŠEK, Ladislav BUDÍK, Marie BUDÍKOVÁ a Gennadi MILINEVSKY. Prediction of erythemally effective UVB radiation by means of nonlinear regression model. Environmetrics. Chichester: John Wiley & Sons, 2009, roč. 20, č. 6, 14 s. ISSN 1180-4009. URL info
 • KLÁNOVÁ, Jana, Nina MATYKIEWICZOVÁ, Zdeněk MÁČKA, Pavel PROŠEK, Kamil LÁSKA a Petr KLÁN. Persistent organic pollutants in soils and sediments from James Ross Island. Environmental Pollution. UK: Elsevier, 2008, roč. 152, č. 2, s. 416-423, 7 s. ISSN 0269-7491. info
 • PROŠEK, Pavel, Michal JANOUCH a Kamil LÁSKA. Components of the energy balance of the ground surface and their effect on the thermics of the substrata of the vegetation oasis at Henryk Arctowski Station, King George Island, South Shetlands. Polar Record. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, roč. 36, č. 196, s. 3-18. ISSN 0032-2474. info

10. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info