doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc.


e‑mail:
Školitel

Obor: Kinantropologie

Obor: Veřejná ekonomie

Podrobné informace o tématech a doktorských studentech