prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. MUDr. Marta Munzarová, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 22. 2. 2001
Datum ukončení řízení 1. 10. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 3. 2001
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof.RNDr.PhDr. Helena Haškovcová,CSc. (UK - Husitská teologická fakulta)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Ivo Krč,DrSc. (UP - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Josef Marek, DrSc. (UK - 1. Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 3. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 24. 4. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info