doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.


kancelář: bud. B1/B1.114
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3756
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Dalibor Havel, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Pomocné vědy historické
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 17. 1. 2013
Datum ukončení řízení 1. 3. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Nejstarší latinské rukopisy a zlomky v Čechách a na Moravě
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr. (Masarykova univerzita)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 4. 2013
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové prof. PhDr. Zdeňka Hledíková, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
doc. PhDr. Vladimír Vašků, CSc. (Masarykova univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 5. 12. 2013