Mgr. Petra Holštajn Zemánková, Ph.D.


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce